Header Ads

 • Breaking News

  Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng


  Đại Nam nhất thống toàn đồ - bản đồ nước Đại Nam thời Minh Mạng.

  Bấm vào đường link để đọc .

  https://drive.google.com/file/d/1HMXhzPK7dAvWLaquYA7iwtM6G5QwCLTM/view?usp=sharing

  Đại Nam dưới thời Minh Mạng, bao gồm cả các trấn ở Lào. Vùng thuộc Campuchia ngày nay là lãnh thổ Trấn Tây Thành mà nhà Nguyễn chiếm được trong 6 năm (1835-1841) trước khi bị đánh đuổi. Bản đồ bao gồm cả các vùng đất bị cắt cho nhà Thanh năm 1887 theo công ước Pháp-Thanh, vẽ đè lên biên giới ngày nay.

  VÙNG ĐẤT NAM BỘ DƯỚI TRIỀU MINH MẠNG

  © 2004 Cornell Southeast Asia Program

  Printed in the United States of America

  Cover Design by Judith Burns, Publicaitons Services, Cornell University

  © Tiếng Việt 2011 Khoa Lịch Sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


  TỔNG PHÁT HÀNH

  Công ty Cổ phần Từ Văn (Từ Văn Books)

  Địa chỉ: P403 - A3, KTX  ăng Long , đường Cốm Vòng,

  Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

  Điện thoại: 04 6682 8009 · Fax: 04 6269 6587

  Email: info@tuvanbooks.com

  Website: http://www.Tuvanbooks.com

  Không có nhận xét nào