Header Ads

 • Breaking News

  Bản chất gian ác vô giới hạn của Hiến Pháp 2013 của CSVN

  Phần 2: "Sự tàn ác vô giới hạn”

  Ls. Đào Tăng Dực

  Trong phần 1 của bài này, tôi có nêu ra quan điểm là 7 tiêu chuẩn phê bình tính gian dối vô giới hạn của HP 2013 là chưa đủ. Trong phần 2 này, xin nêu thêm 3 tiêu chuẩn phê bình hiến Pháp 2013 hầu phê phán cho đầy đủ hơn.

  Xin nhắc lại 7 tiêu chuẩn đó như sau:

  1.Chủ quyền nhân dân

  2. Chính thể cộng hòa (theo định nghĩa sâu sắc của Tổng Thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln: Chính quyền của dân, do dân, vì dân)

  3. Địa phương phân quyền (thay vì thể chế liên bang)

  4. Phân quyền hàng ngang

  5. Kiểm soát và quân bình

  6. Chính quyền giới hạn

  7. Quyền cá nhân (hoặc quyền công dân cá thể)

  Bảy tiêu chuẩn đó chưa đủ vì có ba nguyên nhân quan trọng:

  Hiến Pháp Hoa Kỳ, vốn là mẹ đẻ của tất cả mọi hiến pháp thành văn, bây giờ đã già nua. Bản hiến pháp này đã không đáp ứng kỳ vọng của nhân dân Hoa Kỳ trên những lãnh vực thiết yếu. Dĩ nhiên chúng ta không thể chối bỏ bản chất dân chủ của hiến pháp, nhưng nhiều người đã nhận xét rằng bàn hiến pháp này mang nhiều bản chất tư bản hơn là dân chủ. Bản HP này đã đưa đến một chế độ chính trị tuy đa nguyên nhưng lưỡng đảng, thay vì đa đảng thật sự như tại các quốc gia dân chủ Tây Âu. Hậu quả là, những cải tổ về lao động, xã hội và công bằng xã hội đã không bắt kịp nhiều nền dân chủ mới hơn tại Tây Âu.

  Tại sao? 

  Thứ nhất, theo nhận xét của tác gỉa, câu trả lời nằm nơi sự kiện Hoa Kỳ, dưới hiến pháp này, đã chuyển mình trở thành một hệ thống chính trị lưỡng quyền trong đó nhiều nhóm lợi ích khổng lồ thâu gồm gần như độc quyền qua sự khống chế một trong hai chính đảng. Thực trạng này tốt hơn chế độ độc tài độc đảng rất nhiều, nhưng không thể nào dân chủ bằng những chế độ dân chủ đa đảng mà chúng ta chứng kiến tại Âu Châu và Úc Đại Lợi hoặc nhiều quốc gia khác. Vì thế, nước Mỹ, mặc dầu trên nguyên tắc là một xã hội đa nguyên, trên thực tế, lại là một nền chính trị lưỡng quyền và nhân dân chỉ có sự lựa chọn giới hạn về chính trị. Chính vì thế, chúng ta có nhu cầu thêm những tiêu chuẩn mới vào danh sách bảy tiêu chuẩn nêu trên liên hệ đến luật hiến pháp.

  Thứ nhì, Hoa Kỳ là một quốc gia Tây Phương tân lập, được kiến tạo bỡi những di dân phần lớn từ lục địa Âu Châu và lấy nguồn cảm hứng từ những lý tưởng đã gây nguồn cảm hứng cho Cuộc Cách Mạng Pháp. 

  Trái lại, Việt Nam là một cựu quốc với lịch sử gần 5000 năm. Lịch sử có chiều dài của dân tộc kết tinh thành một nền văn hóa thâm thúy căn cứ trên phong tục địa phương, sự du nhập Tam Giáo bao gồm Phật, Khổng và Lão cùng với ảnh hưởng của chế độ thuộc địa Pháp, Công Giáo, nhiều hệ phái Tin Lành và những tôn giáo mới bản địa như Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo. Vì thế, sự công nhận nền văn hóa truyền thống dân tộc như là một tiêu chuẩn quan trọng của luật hiến pháp Việt Nam là cần thiết. Bất cứ điều khoản nào của hiến pháp vi phạm những bản giá trị văn hóa của dân tộc, kể cả giá trị luân lý đều đáng tiếc và bị nhân dân ruồng bỏ.

  Nếu câu hỏi then chốt được đặt ra: cốt lõi của những bảng giá trị văn hóa Việt Nam là gì? Câu trả lời là: nền văn hóa của chúng ta có thể được nhận diện bỡi phong cách luân lý Nho Giáo trên bình diện xã hội và quan điểm vô thường và chuyển của Phật Giáo hoặc dịch của Nho Giáo trên bình diện siêu hình. Trong giai đoạn cận kim và thời kỳ Pháp Thuộc, nền văn hóa chúng ta tiếp xúc thêm với các bản giá trị tôn giáo và đạo đức Tiên Chúa Giáo nữa. Các quan điểm văn hóa truyền thống có ý nghĩa sâu sắc trên phương diện hiến pháp. Lý do chính là vì các ý niệm vô thường và chuyển hoặc dịch là phản đề của mọi ý thức hệ giáo điều, kể cả ý thức hệ Mác-Lê áp đặt trên dân tộc Việt bỡi đảng CSVN trong bản hiến pháp 2013 và những tiền thân của nó.

  Thứ ba và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là giai cấp lao động của Hoa Kỳ đã phải chịu nhiều thế kỷ kỳ thị và bất công từ ngày dân da trắng định cư. Hiến pháp của họ, ngay cả sau khi đã thêm vào các điều tu chính 13, 14 và 15, sau nội chiến, hầu hủy bỏ chế độ nô lệ, đã không giảm được số phận hẩm hiu của họ cho đến thế kỷ 21. 

  Vào được hệ thống Medicare hoặc bảo hiểm sức khỏe, vốn là một quyền phổ biến cho mọi công dân tại các nền kinh tế phát triển của thế giới, đã không hiện hữu cho những người dưới 65 tuổi hoặc hằng triệu dân Hoa Kỳ kém may mắn, cho đến khi chính sách bảo hiểm y tế Obamacare bắt đầu. Đa số những thành phần kém may mắn gồm phần lớn người da đen và dân xuất xứ từ Mỹ Châu La Tinh. 

  Sự thiếu sót của Hiến Pháp Hoa Kỳ khi không cấm đoán những bất công lớn lao dành cho một thành phần thiểu số hoặc nhiều thành phần thiểu số của quốc gia, là một sự vi phạm trắn trợn tiêu chuẩn lẽ phải và công bằng đáng lý phải được các cha đẻ của hiến pháp hiến định hóa ngay từ khởi thủy.

  Chính vì thế bản phê bình hiến pháp này sẽ căn cứ trên 3 tiêu chuẩn mới về luật hiến pháp sau đây được áp dụng cho Việt Nam:

  8. Đa nguyên chính trị và thể chế đa đảng

  9. Tôn trọng văn hóa truyền thống (phi ý thức hệ và giá trị đạo đức Nho Giáo)

  10. Lẽ phải và công bằng (Justice and equity)

  Như thế HP 2013 vi phạm 3 tiêu chuẩn mới như thế nào?

  Trước hết HP 2013 vi phạm tiêu chuẩn đa nguyên đa đảng qua điều 4HP trao quyền lãnh đạo chính trị tuyệt đối, vô điều kiện và vĩnh viễn cho đảng CSVN bao trùm cả nhà nước và xã hội dân sự. Tuy bề mặt thì điều 4HP phát xuất từ HP của Liên Xô nhưng điều liên hệ của HP Liên Xô lại phát xuất từ bộ luật gọi là Bộ luật Chống Lại Sự Thành Lập Chính Đảng mới (Law against the founding of new political parties) của nhà độc tài Hitler năm 1933.  Điều khoản của bộ luật này ghi rõ vị trí độc tôn của Đảng Quốc Xã như sau:

  “Điều 1: Đảng Quốc gia Xã hội Lao Động Đức (viết tắt là Đảng Quốc Xã) là chính đảng duy nhất của nước Đức”. 

  Điều 2: Bất cứ ai nuôi dưỡng cấu trúc tổ chức một chính đảng khác hay thành lập một chính đảng mới, sẽ bị phạt tù đến 3 năm hoặc bị giam cầm từ 6 tháng đến 3 năm, nếu hành vi này không bị chế tài nặng hơn bởi các sắc luật khác”

  Tiếp theo đó, HP 2013 cũng vi phạm tiêu chuẩn Tôn trọng văn hóa truyền thống (phi ý thức hệ và giá trị đạo đức Nho Giáo) cũng qua điều 4HP vì điều 4 Đoạn 1 bị trơ trẽn sử dụng như là tuyên truyền miễn phí cho đảng CSVN trong vai trò dùng bạo lực thực thi chủ nghĩa Mác- Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh mà không hề nhắc nhở đến nền văn hóa truyền thống dân tộc. Hầu như HP 2013 áp đặt Ý Thức Hệ Mác- Lê trên đầu cổ dân tộc đi ngược lại những bản giá trị văn hóa truyền thống vốn phi ý thức hệ tự trong bản chất.

  Thêm nữa, câu mở đầu của điều 64HP ghi:

  “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân.”

  Sau đó toàn văn của điều 65HP ghi:

  “Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.”

  Hầu như tổ quốc truyền thống của dân Việt đã bị HP2013 vứt vào thùng rác và dân Việt bây giờ chỉ còn tổ quốc xã hội chủ nghĩa vớ vẩn nào đó mà thôi.

  HP2013 cũng vi phạm trầm trọng tiêu chuẩn cuối cùng là công bằng và lẽ phải vốn là nền tảng của mọi luật pháp. Chẳng hạng, một bản hiến pháp của Nam Phi, chỉ cho phép thiểu số da trắng quyền bầu cử và ứng cử sẽ vi phạm tiêu chuẩn này. Một bản HP của Hoa Kỳ, Brazil, Argentina, Chile, Mexico mà không cho phép người da đen hay thổ dân bầu cử hoặc bản HP 2013, bề mặt thì “đảng cử dân bầu” và thực chất thì chỉ duy nhất đảng CSVN được quyền ứng cử và chỉ có 5 triệu đảng viên có thực quyền tham gia chính quyền, cũng vi phạm tiêu chuẩn công bằng và lẽ phải tương tự.

  Các lập luận trên cho thấy tính gian dối vô giới hạn của HP 2013, nhưng tại sao lại đề xuất rằng Hiến Pháp 2013 là một bản HP tàn ác vô giới hạn?

  Câu trả lời là:

  Khi một sắc luật hoặc một bản hiến pháp minh thị hoặc mặc thị trao một hoặc nhiều đặc quyền, đặc lợi cho một cá nhân, tập thể hoặc giai cấp trong xã hội, như Hiến Pháp 2013 trao cho những người CSVN, thì sẽ sinh ra hai hậu quả cho dân tộc. Một là sự gian dối trong lòng cá nhân và tập thể hầu bảo vệ những đặc quyền đặc lợi này. Hai là tính ác trong tâm thức được khơi dậy, tiêu diệt triệt để mọi mầm móng có tiềm năng thách thức quyền lực và quyền lợi của mình. Các chế độ quân chủ chuyên chế xa xưa hay các chế độ độc tài trong quá khứ và hiện tại của nhân loại đều như thế. Tuy nhiên, các hiến pháp CS đi xa hơn một bước quan trọng. Đó là họ hủy diệt trong tâm thức của đảng viên, trong nội quy đảng và cơ cấu pháp lý nền tảng của dân tộc, tức hiến pháp, sự ràng buộc của mọi giá trị văn hóa, luân lý và đạo đức truyền thống. Tác động này vô hình trung khai phóng tính ác của cá nhân và tập thể đến mức độ kinh khủng vô giới hạn mà con người bình thường không tưởng tượng nổi.

  Chính vì khả năng tàn ác vô giới hạn này mà hệ phái Bolshevik của Lê Nin ưu thắng hệ phái Menshevik, ưu thắng các phe nhóm đối lập Kerensky, tiêu diệt tàn dư của Nga Sa Hoàng và thiếp lập chính quyền CS Đệ Tam Quốc Tế tại Liên Xô năm 1917. Cũng chính vì khả năng tàn ác vô giới hạn này mà các đảng CSTQ, CSTQ, CS Bắc Hàn tiêu diệt các đảng phái quốc gia, thống nhất giang hồ và trường trị.

  Sự gian dối luôn là nguyên nhân đưa đến sự tàn ác. Lý do là vì kẻ dối trá luôn phải che dấu tính dối trá của mình và sẵn sàn làm những hành động ác nhân thất đức để che dấu và bảo vệ đặc quyền, đặc lợi. 

  Các bạo chúa CS như Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Polpot…là những đồ tể duy nhất có khả năng giết hằng chục triệu nhân dân của chính dân tộc mình, qua mặt mức độ tàn ác của ác nhân thời đại là Hitler nữa. 

  Tại Việt Nam, phong trào cải cách ruộng đất giết hại hằng trăm ngàn dân Việt vô tội (con tố cáo cha, vợ tố cáo chồng), Nhân Văn Giai Phẩm, bất ngờ trong lúc thương thuyết đánh úp và giết Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ của Phật Giáo Hòa Hảo, Thảm Sát Mậu Thân tại Huế, Các trại cải tạo tập trung sau năm 1975, hằng trăm ngàn dân Việt vượt biên vùi thây trên biển cả, thảm sát Đồng Tâm, hằng ngàn dân oan chết trong các đồn công an, dân oan mất đất than oán khắp nơi, hằng trăm tù nhân chính trị và lương tâm.. chỉ là đỉnh của một tảng băng sơn. 

  Đành rằng, nền văn hóa truyền thống ngàn năm của chúng ta đã tôi luyện dân Việt một bàn tay và khối óc không thua kém các dân tộc tiền tiến trên thế giới và kỹ nghệ tin học của thế kỷ 21 một phần giới hạn tính ác vốn vô giới hạn của các đảng CS. Tuy nhiên, bản chất tàn ác vô giới hạn của CSVN đã làm suy giảm nghiêm trọng nguyên khí dân tộc trong quá khứ và tính tàn ác tiềm tàng trong HP 2013 sẽ làm chậm đà phát triển kinh tế cũng như trì hoãn nghiêm trọng tiến trình dân chủ hóa đất nước.

  Chính vì thế trách nhiệm của chúng ta phải là: một mặt đạp đổ độc tài, xây dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên cho dân tộc và mặt khác, quan trọng hơn nữa là phục hưng nền văn hóa dân tộc, trong đó những bản giá trị đạo đức truyền thống phải được tôn vinh, hầu kiềm tỏa tính ác và phát huy tính thiện trong lòng dân tộc.

  Tháng 11 năm 2023


  Không có nhận xét nào