Header Ads

 • Breaking News

  Ts. Phạm Đình Bá - Làm sao dân dùng trí tuệ để đấu tranh cho một Việt Nam mới?

  24/02/2024

  Trọng nói và truyền thông của Trọng liên tục loa phường tình trạng đất nước theo hướng không phản ảnh hoàn toàn tình trạng thực sự về cuộc sống của dân, sự bất bình đẳng và chênh lệch về thu nhập, và một xã hội tốt cho đảng viên và tùy tùng của chúng nhưng thực tế tồi tệ và khó khăn cho đại đa số dân không có tài sản.

  Ở Mỹ, Thông điệp Liên bang là một thông điệp hàng năm do Tổng thống Hoa Kỳ gửi tới Quốc hội, hoàn thành nghĩa vụ theo hiến pháp là thông báo cho Quốc hội về tình hình đất nước. Thông điệp Liên bang phản ánh những thành tựu trong năm qua, phác thảo chương trình nghị sự lập pháp của tổng thống trong năm tới và giải quyết các vấn đề chính mà quốc gia phải đối mặt. Nó phục vụ như một nền tảng để tổng thống liên lạc trực tiếp với Quốc hội và người dân Mỹ về các ưu tiên và sáng kiến ​​chính sách quan trọng.

  Ở Việt Nam thì những điều chúng nói đa phần là dối trá hay che dấu sự thật. Đất nước rõ ràng là đi thụt lùi theo thời gian và tụt hậu so sánh với các nước trong vùng. Lấy ví dụ, trước tình trạng khó khăn của đại đa số dân không có tài sản, Trọng vẫn bi bô một cách thảm hại - 'Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay'. 

  Chúng nó bi bô là đất nước đang phát triển, không thể so sánh tình trạng dân mình với dân các nước tân tiến. Nhưng chúng quên rằng nếu chúng không bao cấp và chỉ dùng chiến tranh như là giải pháp duy nhất cho mọi việc, thì đất nước hôm nay đã ngang hàng với Đài Loan hay Hàn Quốc. Trách nhiệm của việc thụt hậu và thảm trạng đất nước hôm nay bắt nguồn từ đâu? – xô viết Nghệ Tĩnh!

  Thế thì làm sao dân, xã hội và xã hội dân sự tìm hiểu sự thật, đào sâu vào bất công, phản biện những điều dối trá từ độc tài độc đảng toàn trị và nung nấu ý chí, tinh thần và chuẩn bị cho một Việt Nam mới?

  Trong những năm gần đây, dân mình chưa thật sự lợi dụng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo cho đổi mới. Để hiểu thật sâu những vấn đề về đời sống, công ăn việc làm, tình trạng xã hội và sự thật về những ra rả trên loa phường của truyền thông bẩn, bên dưới tôi xin viện dẫn một ví dụ đơn giản để minh họa những cơ hội mà trí tuệ nhân tạo có thể mang lại cho cuộc đấu tranh của chúng ta hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

  Trí tuệ nhân tạo ở đây là miễn phí và dễ dàng: perplexity.ai

  Bạn có thể hỏi nhiều thứ. Tôi xin đặc một câu hỏi ví dụ bên dưới.

  Hỏi: Tại sao Việt Nam không phát triển?

  Trí tuệ nhân tạo trả lời: Việt Nam đang đối diện với nhiều thách thức trong quá trình phát triển kinh tế. Một số nguyên nhân được đưa ra bao gồm:

  1. Chậm cải cách thể chế và hệ thống chính trị: Cơ chế vẫn ở tình trạng nửa cũ nửa mới, việc bổ nhiệm cán bộ không luôn dựa trên năng lực chuyên môn cao [1].

  2. Chuyển từ công nghiệp sang dịch vụ quá nhanh: Việt Nam chuyển từ giai đoạn công nghiệp sang dịch vụ một cách vội vàng, dẫn đến sự tụt hậu trong phát triển công nghiệp [2].

  3. Năng suất lao động thấp: Năng suất lao động của Việt Nam được xếp vào nhóm thấp nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế [5].

  4. Thiếu hụt nguồn nguyên liệu và cơ cấu kinh tế không hiệu quả: Sự thiếu hụt nguồn nguyên liệu đã khiến cho nhiều ngành công nghiệp thất bại, cần tái cơ cấu để gia tăng cạnh tranh [2].

  5. Chính sách kinh tế vĩ mô chưa khai thác đầy đủ cơ hội của thị trường toàn cầu: Việt Nam cần khắc phục các bất hợp lý trong chính sách kinh tế để tận dụng tốt hơn cơ hội từ quá trình hội nhập quốc tế [5].

  Những yếu tố này, khi được giải quyết một cách hiệu quả, có thể giúp Việt Nam phát triển kinh tế một cách bền vững và hiệu quả hơn trong tương lai.

  Nguồn:

  [1] https://dantri.com.vn/kinh-doanh/viet-nam-co-nang-luc-va-no-luc-nhung-tai-sao-chung-ta-chua-phat-trien-2018021312204188.htm

  [2] https://howvietnamchange.com/tai-sao-viet-nam-khong-thuc-hien-thanh-cong-qua-trinh-cong-nghiep-hoa

  [3] https://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/gs-tran-van-tho-vi-sao-viet-nam-khong-phat-trien-nhanh-20160406083756207.chn

  [4] https://kenh14.vn/xa-hoi/viet-nam-la-mo-hinh-ky-la-nhat-the-gioi-nuoc-khong-chiu-phat-trien-20150810111835203.chn

  [5] https://vov.vn/xa-hoi/ong-nguyen-thien-nhan-neu-5-ly-do-vi-sao-viet-nam-van-ngheo-361466.vov


  Không có nhận xét nào