Header Ads

 • Breaking News

  Bản tin Liên hội Nhân quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ

  Việt Nam Văn bút quốc tế cùng đài Á Châu Tự Do kêu gọi  nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam

  Phóng thích tức khắc tác giả Bút ký điện tử Việt Nam.

  Nhà văn nhà báo Nguyễn Vũ Bình.

  Việt, Anh, Pháp ngữ

   

  Văn Bút Quốc Tế và Đài Á Châu Tự Do đồng đưa ra bản Tuyên bố dưới đây sau khi có thông báo chính thức tại Việt Nam về việc nhà văn và nhà báo Nguyễn Vũ Bình, tác giả bút ký điện tử, bị công an Hà Nội bắt giữ ngày 29 Tháng Hai năm 2024 theo Điều 117 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Nhắc lại, ông Nguyễn Vũ Bình đã đóng góp bài viết trong bút ký điện tử của ông cho ban Tiếng Việt đài Á Châu Tự Do. Ông từng là thành viên danh dự của một số Trung tâm Văn Bút Quốc Tế *.

  Sau đây là bản Tuyên bố của bà Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành đài Á Châu Tự Do Bay Fang và ông Chủ tịch Văn Bút Quốc Tế Burhan Sonmez :

  Đài Á Châu Tự Do và Văn Bút Quốc Tế lên án mạnh mẽ vụ bắt giữ tác giả bút ký điện tử Việt Nam Nguyễn Vũ Bình mới đây. Việc bắt giữ ông theo Điều 117 của nhà nước Việt Nam là một ví dụ mới nữa về việc nhà cầm quyền Việt Nam nhắm mục tiêu không chính đáng và đe dọa các nhà báo độc lập một cách vô liêm sĩ.

  Đây không phải là lần đầu tiên ông Nguyễn Vũ Bình phải đối diện với sự đối xử khắc nghiệt như vậy vì những bài phóng sự ông viết. Năm 2002 (ngày 20 Tháng Bảy) sau khi gởi “Bản điều trần về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt nam” đến quốc hội Hoa Kỳ (Tiểu Ban Về Nhân Quyền), ông Nguyễn Vũ Bình bị bắt (ngày 25 Tháng Chín) và bị kết án bảy năm tù (và ba năm quản chế), trước khi được ‘’chủ tịch đại xá’’ vào năm 2007. Năm 2015, ông Nguyễn Vũ Bình được biết là một trong 12 tác giả bút ký điện tử và nhà hoạt động nhân quyền bị công an mặc thường phục chặn bắt và đánh đập ở Hà Nội.

  Ông Nguyễn Vũ Bình đã hai lần là khôi nguyên giải thưởng danh giá Hellmann-Hammett dành cho các nhà văn được tôn vinh vì họ là nạn nhân của những cuộc đàn áp chính trị - công việc viết bút ký điện tử của ông Nguyễn Vũ Bình rất thiết yếu. Trường hợp của ông Nguyễn Vũ Bình (bị bắt giữ tùy tiện và giam cầm độc đoán), đòi hỏi một sự quan tâm tức khắc và chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy cùng chúng tôi lên án vụ bắt giữ ông Nguyễn Vũ Bình.

  Đài Á Châu Tự Do và Văn Bút Quốc Tế kiên quyết bênh vực và ủng hộ những quyền tự do ngôn luận được đảm bảo bởi Điều 19 của bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền. Chúng tôi yêu cầu hủy bỏ cáo buộc đối với ông Nguyễn Vũ Bình và kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức.

  * Trong lần bị bắt giam năm 2002 và sau đó bị kết án bảy năm tù giam và ba năm quản chế,

  ông Nguyễn Vũ Bình đã được bốn Trung tâm Văn Bút Quốc Tế bầu là hội viên danh dự : các Trung tâm Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và Sydney. (Nguồn : LHNQVN-TS).

  Genève ngày 8 Tháng Ba năm 2024

  Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ

  Ligue Vietnamienne des Droits de l'Homme en Suisse

  Vietnamese League for Human Rights in Switzerland

                              

  ******************************************************************************************************

  Nguyên văn bản Tuyên bố chung của Văn Bút Quốc Tế và Đài Á Châu Tự Do (Anh,  Pháp và Tây Ban Nha ) 

  kêu gọi phóng thích ngay lập tức tác giả bút ký điện tử Việt Nam Nguyễn Vũ Bình : 

  ******************************************************************************************************

  Vietnam: PEN International joins Radio Free Asia in calling for immediate release of Vietnamese blogger Nguyen Vu Binh

  PEN International joined Radio Free Asia issued the statement below following the official announcement in Vietnam that blogger Nguyen Vu Binh was arrested under Article 117 of the Vietnamese penal code. Binh, who was taken into custody by police in Hanoi on 29 February 2024, has been a contributing blogger to RFA’s Vietnamese Service and was an honorary member of several PEN Centres.

  The statement by RFA President and CEO Bay Fang and PEN International President Burhan Sonmez is as follows: 

  RFA and PEN International strongly condemn the recent detention of Vietnamese blogger Nguyen Vu Binh. His arrest under Vietnam’s Article 117 is yet another example of Vietnam’s unjust targeting and brazen intimidation of independent journalists.

  This is not the first time Binh has faced such harsh treatment for his reporting. In 2002, after providing written testimony to the U.S. Congress about human rights abuses in Vietnam, he was arrested and sentenced to seven years in prison, before being released in 2007 0n presidential amnesty. In 2015 he was one of 12 bloggers and human rights activists stopped and beaten by plainclothes police in Hanoi.

  As a two-time recipient of the prestigious Hellmann-Hammett writers’ award—a recognition that honors writers under political persecution—Nguyen Vu Binh’s work as a blogger is critical. His case warrants swift attention and we call upon the international community to join us in condemning his arrest. 

   

  RFA and PEN International firmly uphold the guaranteed freedoms of expression as enshrined in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights.  We demand Nguyen Vu Binh’s charges be dropped and call for his immediate release. 

  For further information please contact Ross Holder, Head of Asia/ Pacific Region at PEN International, email: ross.holder@pen-international.org

  Vietnam

  https://www.pen-international.org/news/vietnam-pen-international-joins-radio-free-asia-in-calling-for-immediate-release-of-vietnamese-blogger-nguyen-vu-binh 

                                                                                  ************************************************************

  Vietnam : PEN International se joint à Radio Free Asia pour demander la libération immédiate du blogueur vietnamien Nguyen Vu Binh

  PEN International et Radio Free Asia ont publié la déclaration ci-dessous suite à l'annonce officielle au Vietnam de l'arrestation du blogueur Nguyen Vu Binh en vertu de l'article 117 du code pénal vietnamien. Binh, qui a été placé en détention par la police à Hanoi le 29 février 2024, a contribué au service vietnamien de RFA en tant que blogueur et a été membre honoraire de plusieurs centres PEN. 

  La déclaration de Bay Fang, président-directeur général de RFA, et de Burhan Sonmez, président de PEN International, est la suivante : 

  RFA et PEN International condamnent fermement la récente détention du blogueur vietnamien Nguyen Vu Binh. Son arrestation en vertu de l'article 117 du Vietnam est un nouvel exemple du ciblage injuste et de l'intimidation éhontée des journalistes indépendants par le Vietnam.

  Ce n'est pas la première fois que Binh est confronté à un traitement aussi sévère pour ses reportages. En 2002, après avoir fourni un témoignage écrit au Congrès américain sur les violations des droits de l'homme au Viêt Nam, il a été arrêté et condamné à sept ans de prison, avant d'être libéré en 2007 à la faveur d'une amnistie présidentielle. En

  2015, il a été l'un des 12 blogueurs et militants des droits de l'homme arrêtés et battus par des policiers en civil à Hanoï.

  Deux fois lauréat du prestigieux prix Hellmann-Hammett pour les écrivains - une reconnaissance qui honore les écrivains victimes de persécutions politiques - le travail de blogueur de Nguyen Vu Binh est essentiel. Son cas mérite une attention rapide et nous appelons la communauté internationale à se joindre à nous pour condamner son arrestation. 

  RFA et PEN International défendent fermement les libertés d'expression garanties par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous demandons que les charges retenues contre Nguyen Vu Binh soient abandonnées et appelons à sa libération immédiate. 

  Pour de plus amples informations, veuillez contacter Ross Holder, responsable de la région Asie/Pacifique à PEN International, par courriel : ross.holder@pen-international.org

  Vietnam

  https://www.pen-international.org/news/vietnam-pen-international-joins-radio-free-asia-in-calling-for-immediate-release-of-vietnamese-blogger-nguyen-vu-binh 

  Vietnam: PEN Internacional se une a Radio Free Asia para pedir la liberación inmediata del bloguero vietnamita Nguyen Vu Binh

  PEN International se ha unido a Radio Free Asia para emitir la declaración que figura a continuación tras el anuncio oficial en Vietnam de que el bloguero Nguyen Vu Binh ha sido detenido en virtud del artículo 117 del Código Penal vietnamita. Binh, que fue detenido por la policía en Hanoi el 29 de febrero de 2024, ha sido bloguero colaborador del Servicio Vietnamita de RFA y era miembro honorario de varios Centros PEN. 

  La declaración del Presidente y Director General de RFA, Bay Fang, y del Presidente de PEN International, Burhan Sonmez, es la siguiente: 

   

  La RFA y PEN Internacional condenan enérgicamente la reciente detención del bloguero vietnamita Nguyen Vu Binh. Su detención en virtud del artículo 117 de Vietnam es un ejemplo más de la injusta persecución e intimidación descarada de periodistas independientes por parte de Vietnam.

  No es la primera vez que Binh se enfrenta a un trato tan duro por sus reportajes. En 2002, tras dar testimonio por escrito al Congreso de Estados Unidos sobre las violaciones de derechos humanos en Vietnam, fue detenido y condenado a siete años de prisión, antes de ser puesto en libertad en 2007 gracias a una amnistía presidencial. En 2015 fue uno de los 12 blogueros y activistas de derechos humanos detenidos y golpeados por policías de paisano en Hanói.

  El trabajo de blogger de Nguyen Vu Binh, galardonado en dos ocasiones con el prestigioso premio Hellmann-Hammett -un reconocimiento que distingue a escritores sometidos a persecución política-, es fundamental. Su caso merece una rápida atención y hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que se una a nosotros en la condena de su detención. 

  La RFA y PEN International defienden firmemente las libertades de expresión garantizadas, consagradas en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Exigimos que se retiren los cargos contra Nguyen Vu Binh y pedimos su liberación inmediata. 

  Para más información, póngase en contacto con Ross Holder, Jefe de la Región Asia/Pacífico de PEN International, correo electrónico ross.holder@pen-international.org

  Vietnam

  https://www.pen-international.org/news/vietnam-pen-international-joins-radio-free-asia-in-calling-for-immediate-release-of-vietnamese-blogger-nguyen-vu-binh 

  *******************************************************************************************************************************************************************************************

   


  Không có nhận xét nào