Header Ads

  • Breaking News

    My South Vietnam

    Nhân ngày tưởng niệm 49 năm quốc gia Việt Nam Cộng Hòa bị Cộng sản cưỡng chiếm, Vietnam Film Club sẽ lần lượt phổ biến từng phần của bộ phim tài liệu lịch sử "My South Vietnam". Lịch trình đi giới thiệu bộ phim tại các nơi sẽ được chính thức phổ biến vào thời điểm thích hợp. Kính mong Quý vị phổ biến rộng rãi và liên tục bộ phim đến nhiều người Việt Nam và các bạn trẻ không biết tiếng Việt. Xin đa tạ Vietnam Film Club

    Không có nhận xét nào