Header Ads

 • Breaking News

  Thư phúc đáp từ Bộ Ngoại Giao Đài Loan

   A yellow and red logo

Description automatically generated Alliance for Vietnam’s Democracy

  Thư phúc đáp từ Bộ Ngoại Giao Đài Loan

  16/5/2024

  A group of people waving at a parade

Description automatically generated

  [Bản dịch]

  Thưa quý vị,

  Xin cảm ơn rất nhiều điện thư ngày 18 tháng 4 năm 2024 của quý vị gửi lời chúc mừng tới Tổng Thống đắc cử Lại Thanh Đức. Đài Loan là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, đề cao các giá trị phổ quát như tự do, dân chủ và pháp quyền. Bộ Ngoại giao (MOFA) của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền, phẩm giá và nền dân chủ, cũng như hợp tác với các quốc gia có cùng chí hướng vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.

  Chúng tôi rất cảm ơn điện thư của quý vị. Xin chúc quý vị những gì tốt đẹp nhất trong những nỗ lực tương lai của quý vị.

  Trân trọng,

  Vụ Đông Á và Thái Bình Dương,

  Bộ Ngoại Giao, Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan)

  A blue sky with clouds and a blue and yellow logo

Description automatically generated

  From: 外交部部長民意電子信箱 <eyes@mofa.gov.tw>
  Sent: Thursday, May 16, 2024 5:00 AM
  To: admin@endcommunism.net
  Subject: 外交部部長民意電子信箱回函-C240400121

  發文日期:中華民國1130516
  發文字號:亞太六字第1130802554

  Dear Dr. Tran,

  Thank you very much for your email dated Apr. 18, 2024, sending congratulations to President-Elect William Lai. Taiwan is a peace-loving country that upholds universal values such as freedom, democracy and the rule of law. The Ministry of Foreign Affairs (MOFA) of the Republic of China (Taiwan) will continue defending our sovereignty, dignity, and democracy, as well as collaborating with like-minded countries for regional peace and prosperity.

  Your email is greatly appreciated. We wish you all the best in your future endeavors.

  Best Regards,
  Department of East Asian and Pacific Affairs,
  Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (Taiwan)

  THƯ CHÚC MỪNG TÂN TỔNG THỐNG ĐÀI LOAN

  [Bản Dịch]

  Ngày 16 tháng 4 năm 2024

  BS. Lại Thanh Đức

  Presidential Office

  122 Section 1 Chongqing South Road, Zhongzheng District

  Taipei, Taiwan

  Thưa ông Tổng Thống Đắc Cử,

  Sau cuộc bầu cử thành công của quý vị, chúng tôi tái khẳng định sự cần thiết phải tôn trọng quyền tự quyết của người dân Đài Loan. Bất kể xu hướng chính trị nào, trên tư cách cộng đồng nhân loại, chúng ta nên được nhắc nhở về các giá trị tự do phổ quát được phản ánh trong quá trình dân chủ này.

  Trong lúc Tàu Cộng đang chuẩn bị trả đủa bằng cách gia tăng áp lực kinh tế và quân sự lên đất nước quý vị, hành vi cưỡng bức của chúng minh họa một cách không chối cải được cái viễn cảnh đen tối của ĐCSTQ cho vận mệnh nhân loại. Đó là một trật tự thế giới lấy Tàu Cộng làm trung tâm, trong đó chủ nghĩa độc tài quốc nội được đi đôi với tham vọng chủ quyền đối ngoại.

  Trong khi Tàu Cộng tiếp tục cuộc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương, cùng với việc đàn áp nền dân chủ ở Hồng Kông, chúng ta công nhận sự bất hợp pháp của chế độ cộng sản Tàu, một chế độ đã đối xử dã man đối với người dân và mưu toan xuất khẩu chế độ độc tài toàn trị của chúng sang đất nước quý vị và trên khắp thế giới.

  Sự bắt nạt liên tục của Tàu Cộng không cản trở sự tiến bộ dân chủ của quý vị. Trên thực tế, nó càng phơi bày sự kiêu ngạo lẫn sự yếu hèn của cái mô hình của Tàu Cộng, trái nhân cách. Vì lợi ích chung, chúng ta phải chấm dứt chính sách xoa dịu Tàu Cộng và kiên quyết đứng về phía quý vị, một Đài Loan dân chủ và độc lập.

  Chúng tôi xin chúc mừng ông và người dân của Đài Loan về sự thành công rực rỡ của cuộc bầu cử.

  Chúng tôi cũng muốn bày tỏ sự cám ơn về sự đóng góp của ông Wen Lii, Giám Đốc Quan Hệ Quốc Tế của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ, cho Diễn Đàn Á Châu của chúng tôi, trong việc hướng tới Hội Nghị Thượng Đỉnh Dân Chủ lần thứ ba gần đây ở Đại Hàn.

  Trân trọng,

  Liên Minh Vì Dân Chủ Việt Nam

  April 16, 2024

  Dr. Lai Ching-te

  Presidential Office

  122 Section 1 Chongqing South Road, Zhongzheng District

  Taipei, Taiwan

  Dear Mr. President-Elect,

  On the eve of your inauguration, we reaffirm the need to respect the self-determination of the Taiwanese people. Regardless of political persuasions, as a human community, we should be reminded of our universal values of freedom and liberty, reflected in this democratic process.

  As China prepares to respond with more economic and military pressure on your country, its coercive behavior undeniably illustrates the CCP’s dark vision for humanity’s destiny. It is a Sino-centric world order in which domestic authoritarianism is balanced with sovereignty ambitions abroad.

  As China continues with a genocide against the Uyghurs in the Xinjiang region, along with the suppression of democracy in Hongkong, we recognize the illegitimacy of the Chinese communist regime which commits atrocities on its people and aims to export its brand of totalitarian dictatorship to your country and the rest of the world.

  China’s continuing bully did not impede your progress of democracy. In fact, it further exposes the arrogance and thus weakness of the CCP’s model which is incompatible with our way of life. It is in everyone’s interest to stop the policies of appeasing the CCP and stand resolutely with you, a democratic and independent Taiwan.

  We congratulate you and your people on the resounding election success.

  We would also like to express our appreciation for the contribution of Mr. Wen Lii, Director of International Affairs of the Democratic Progressive Party, to our Asia Forum, in leading up to the recent Third Summit for Democracy in South Korea.

  Sincerely,

  Alliance for Vietnam’s Democracy

   


  Không có nhận xét nào