Header Ads

 • Breaking News

  8 THƯỢNG NGHỊ SĨ HOA KỲ VÀ 25 DÂN BIỂU HOA KỲ KÝ LÁ THƯ KÊU GỌI BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI GIỮ CSVN TRONG DANH SÁCH KINH TẾ PHI THỊ TRƯỜNG

   

  8 THƯỢNG NGHỊ SĨ HOA KỲ KÝ LÁ THƯ KÊU GỌI BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI GIỮ CSVN TRONG DANH SÁCH KINH TẾ PHI THỊ TRƯỜNG 

  Các Thượng Nghị Sĩ sau đây đã đồng ký lá thư kêu gọi Bộ Thương Mại tiếp tục giữ CSVN, với nền kinh tế “định hướng xã hội chủ nghĩa” trong danh sách kinh tế phi thị trường. Lá thư nêu quan tâm về “mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là khi Trung Quốc và Việt Nam tích cực tìm cách làm sâu sắc thêm mối quan hệ thương mại giữa hai nước.  Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào đầu tư từ Trung Quốc, khiến Việt Nam dễ bị ảnh hưởng bởi lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng” (Vietnam’s close economic relationship with China, especially as China and Vietnam actively seek to further deepen their trade ties. Vietnam’s manufacturing sector relies heavily on inputs from China, making it “vulnerable to forced labor risks in supply chains.”)

  1. Elizabeth Warren

  2. Sherrod Brown

  3. Tammy Baldwin

  4. Robert P. Casey, Jr

  5. Debbie Stabenow

  6. Bernard Sanders

  7. John Fetterman

  8. Tina Smith

  Chúng tôi xin cám ơn các Thượng Nghị Sĩ có tên ở trên.

  Xin thông tin và chân thành tri ân sự đồng hành của quý vị.

  Trân trọng,

  Alliance for Vietnam’s Democracy

  25 DÂN BIỂU HOA KỲ KÝ LÁ THƯ KÊU GỌI BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI GIỮ CSVN TRONG DANH SÁCH KINH TẾ PHI THỊ TRƯỜNG 

  Các dân biểu sau đây đã đồng ký lá thư kêu gọi Bộ Thương Mại tiếp tục giữ CSVN, với nền kinh tế “định hướng xã hội chủ nghĩa” trong danh sách kinh tế phi thị trường:

   

  1.      DB. Rosa DeLauro                 (CT-03)

  2.      DB. Donald Norcross             (NJ-05)

  3.      DB. Jill Tokuda                      (HI-02)

  4.      DB. Paul Tonko                      (NY-20)

  5.      DB. Susan Wild                      (PA-07)

  6.      DB. Linda Sanchez                 (CA-38)

  7.      DB. Nikki Budzinski              (IL-13)

  8.      DB. Donald Davis                  (NC-01)

  9.      DB. Morgan McGarvey          (KY-19)

  10.  DB. Barbara Lee                     (CA-12)

  11.  DB. Zoe Lofgren                    (CA-18)

  12.  DB. Mark Pocan                     (WI-02)

  13.  DB. Betty McCallum              (MN-04)

  14.  DB. Chris Delizio                   (PA-17)

  15.  DB. John Garamendi              (CA-08)           

  16.  DB. Marcy Kaptur                  (OH-09)          

  17.  DB. Debbie Dingell                (MI-06)

  18.  DB. Terri Sewell                     (AL-07)

  19.  DB. Frank Mrvan                    (IN-01)

  20.  DB. Jan Schakowsky              (IL-09)

  21.  DB. Eleanor Holmes Norton  (DC)

  22.  DB. Adam Schiff                    (CA-30)

  23.  DB. Val Hoyle                        (OR-04)

  24.  DB. Pramila Jayapal               (WA-07)

  25.  DB. Katie Porter                     (CA-47)

  Chúng tôi xin cám ơn quý dân biểu có tên ở trên.

  Xin thông tin và tri ân sự đồng hành của quý vị.

  Trân trọng,

  Alliance for Vietnam’s Democracy


  Không có nhận xét nào