Header Ads

 • Breaking News

  Lê Thành Nhân - Lương Tam Quang làm Bộ Trưởng Công An – Tô Lâm như cọp thêm nanh

  https://vietquoc.org

  Published 07/06/2024  

  Tân Bộ Trưởng Công An CSVN Lương Tam Quang

  Trước đây, Lão Trọng dùng “mưu ma quỹ chước” đưa Tô Lâm lên ghế Chủ Tịch để làm “tướng không quân” vì ngọn lửa đốt lò của họ Tô cháy dữ tợn đốt luôn hai thân tín của Lão Trọng định đưa lên ghế Tổng Bí Thư là Chủ Tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ. Thế nhưng “cao nhân tất hữu cao nhân trị”, quái thú Tô Lâm từng trong bộ Công An CSVN đầy mưu mô thâm hiểm đã vượt lên Lão Trọng để biến “tướng không quân” thành tướng có nhiều tay chân bộ hạ chẳng khác gì hổ thêm nanh. Sau nhiều ngày đấu tranh khốc liệt trong nội bộ đảng CSVN, đến chiều ngày 06/06/2024 thì Quốc Hội CSVN phê chuẩn bổ nhiệm Thượng Tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ Trưởng Công An CSVN.

  Một chuỗi sự kiện:

  Khi bà Trương Thị Mai từ chức thì Lão Trọng đề nghị Tô Lâm lên làm chức Chủ Tịch nước, Không còn cách nào để thối thác Tô Lâm đồng ý nhận lời của Trọng kèm theo nguyện vọng để tướng Lương Tam Quang làm Bộ Trưởng Công An và Nguyễn Duy Ngọc làm Chánh Văn Phòng Trung Ương Đảng (Quang và Ngọc là đàn em thân tín cùng quê Hưng Yên với Tô Lâm). Yêu cầu của Tô Lâm cũng đã được sự đồng ý của Bộ Chính Trị đảng CSVN lúc bấy giờ.

  Việc thượng tướng công an Đỗ Duy Ngọc lên làm Chánh Văn Phòng Trung Ương Đảng CSVN thì không có gì trở ngại, vì đây là cơ quan tham mưu, văn phòng chỉ là bàn giấy, không trực tiếp chỉ huy quân binh nào. Còn chức Bộ Trưởng Công An của Lương Tam Quang khi giới thiệu ra Quốc Hội thì có nhiều người chống. Họ cho rằng đáng ra Bộ Trưởng Công An phải là Ủy Viên Bộ Chính Trị, hợp lý nhất trong lúc này chức Bộ Trưởng Công An phải là Dương Đình Trạc vừa là Ủy Viên Bộ Chính Trị CSVN vừa có kinh nghiệm là giám đốc Công An tỉnh Nghệ An trước đây. Nhưng Trạc là phe Nghệ An ắt gặp sự chống cự của Tô Lâm, do đó chức Bộ Trưởng công An phải qua một thời gian khá lâu mới giải quyết  được  – điều này cho thấy sự cạnh tranh nhau trong nội bộ CSVN rất khốc liệt.

  Trên mặt lý thì Bộ Trưởng Công An là Dương Đình Trạc, còn về xây dựng phe cánh thì Trạc không đạt được yêu cầu của Tô Lâm. Nên phe Tô Lâm bày ra kế hiểm độc cho rằng hai Bộ Trưởng Quốc Phòng và Bộ Công An, chức bộ trưởng phải được các tướng thuộc hai bộ này chấp thuận vì hai bộ này là hai công cụ bảo vệ Đảng nên cần sự tuân lệnh cấp trên tuyệt đối, nếu cấp dưới không nghe lệnh cấp trên tuyệt đối thì sẽ có sự xé rào làm nguy hại cho an ninh của Đảng CSVN. Từ chỗ ấy, ngày 23/05 Đảng Ủy Công An đã triệu tập các thứ trưởng công an, chỉ huy các đơn vị công an đặc biệt và 63 Giám Đốc Công An các tỉnh thành Việt Nam (hầu hết đều cấp tướng). Trong Hội Nghị Công An hầu hết đồng ý bầu Thượng Tướng Công An Lương Tam Quang làm Bộ Trưởng và yêu cầu Quốc Hội thông qua với ba lý do 1) Với nguyện vọng của Tô Lâm mà Bộ Chính Trị CSVN đã đồng ý. 2) Người tiền nhiệm Tô Lâm đã giới thiệu và bây giờ ông là Chủ Tịch nước có quyền ra quyết định bổ nhiệm Bộ Trưởng Công An. 3) Hội Nghị Bộ Công An ngày 23/5 đa số tuyệt đối 99.6% tướng công an bỏ phiếu kín bầu Lương Tam Quang là Bộ Trưởng Công An.

  Với ba lý do đó chiều 6/6 Quốc Hội CSVN đồng thuận Lương Tam Quang vào chức vụ Bộ Trưởng Cộng An nhà nước CSVN.

  Ngày 7 tháng 6 năm 2024 trên các mặt báo của CSVN trong nước đều đưa tin ở trang đầu: tuyệt đại đa số đại biểu Quốc Hội có mặt biểu quyết tán thành vào chiều 6/6, Thượng Tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung Ương Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công an đã trở thành Tân Bộ Trưởng Bộ Công An, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

  Ván bài đã lật ngửa

  Đã thấy sự nổi loạn trong nội bộ CSVN Lão Trọng phải nhường Tô Lâm như là chúa tể sơn lâm bất chấp tiền lệ, muốn gì được nấy, tạo phe cánh và đặt điều kiện nhưng Lão Trọng phải làm ngơ. Lão Trọng chuyến này tưởng dẹp loạn nhưng lại làm cho loạn phình to ra. Trận đấu tới là Tô Lâm và Lương Cường ai ngồi váo ghế Tổng Bí Thư khi Lão Trọng hết thời.
  Tân Bộ Trưởng công an Lương Tam Quang không thể nhúng tay điểu tra việc tham nhũng của Đại Tướng Lương Cường được vì công an không có quyền hạn nhúng tay vào điều tra phía quân đội. Trong quân đội có ai vi phạm thì Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng mới có quyền điều tra. 

  Tô Lâm lật ngược thế cờ khá táo bạo. Cho thấy Tô Lâm rất có quyền và có khả năng nổi loạn hơn Nguyễn Tấn Dũng trước đây.

  Ngày 7 tháng 6 năm 2024

  Lê Thành Nhân

   Lương Tam Quang làm Bộ Trưởng Công An – Tô Lâm như cọp thêm nanh | https://vietquoc.org


  Không có nhận xét nào