Header Ads

 • Breaking News

  MRC CẨN THẬN ĐỂ CÂN BẰNG BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN

  (MRC look to balance conservation, development)

  Ry Sochan – Bình Yên Đông lược dịch

  The Phnom Penh Post – 12 June 2024


  12_6_2024_mrc_summit_in_lao


  Chanthanet Boualapha, bộ trưởng môi trường Lào, đọc diễn văn ở Diễn đàn Bên Liên hệ Khu vực thứ 14th của Ủy hội Sông Mekong (MRC) được tổ chức ở Vientiane, Lào vào ngày 12 tháng 6. [Ảnh: Ry Sochan]


  Một viên chức cao cấp của Lào đã nhắc lại tầm quan trọng để không bỏ qua những nỗ lực bảo tồn môi trường trong lưu vực Mekong, trong khi công nhận vai trò vô cùng quan trọng của thủy điện trong việc cung cấp năng lượng cần thiết và nuôi dưỡng phát triển kinh tế.


  Diễn đán Bẹn Liên hệ Khu vực thứ 14th của Ủy hội Sông Mekong (MRC), được tổ chức dưới chủ đề “Information Sharing for Transparency and Trust (Chia sẻ Tin tức cho sự Minh bạch và Tin cậy)” hiện đang diễn ra ở Vientiane, Lào.


  “Trong việc theo đuổi phát triển kinh tế, chúng ta phải không bỏ qua nhu cầu bảo vệ môi trường,” Chanthanet Boualapha, Thứ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường Lào, nói trong diễn văn tại điễn đàn hôm 12 tháng 6.

  “Chúng ta nhận thức như nhau về ảnh hưởng minh bạch tiềm tàng của việc phát triển thủy điện.  Nó vô cùng quan trọng là chúng ta cứu xét sự cân bằng của thịnh vượng kinh tế và bảo tồn môi trường, bảo đảm hiệu quả khả chấp cho những thế hệ sắp đến,” ông nói thêm.


  Những thảo luận ở diễn đàn phần lớn chú trọng đến sự tiến bộ tập thể của phát triển khả chấp và bảo vệ sông Mekong và tài nguyên của nó.


  Boualapha, cũng là thành viên hội đồng MRC luân phiên của Lào, ghi nhận rằng nước ông công nhận vai trò của năng lượng trong hỗn hợp cũng như nhiều quốc gia khác.


  “Là một thành viên của MRC, Lào sẵn sàng để hợp tác với các quốc gia thành viên đồng nghiệp và các bên liên hệ để vượt qua những thách thức nầy,” ông nói.


  Ông bày tỏ cam kết của Lào trong sự minh bạch và cộng tác, ghi nhận rằng sự hiện diện của các nhà phát triển của các dự án thủy điện Lào ở diễn đàn làm nổi bật quyết tâm của họ để đối thoại cởi mở, chia sẻ tin tức và tạo sự tin cậy giữa tất cả các bên liên hệ.


  “Tất cả chúng ta ở đây để chia sẻ và lắng nghe và hành động.  MRC, cùng với những đối tác phát triển và các tổ chức xã hội dân sự, có một vai trò quan trọng trong việc lèo lái việc phát triển và hợp tác khu vực,” ông giải thích.


  Ông kêu gọi chú trọng đến tiềm năng cộng tác để gặt hái những cơ hội cung cấp bởi sông Mekong cho phúc lợi tập thể của thế hệ hiện nay và trong tương lai.


  “Những thảo luận chúng ta nghe ở đây ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta kiên định với bản chất của hội đồng và chia sẻ tin tức với tính minh bạch và tin cậy.


  “Điều nầy vang tiếng không những bên trong MRC mà còn bảo đảm khát vọng của mỗi cá nhân đầu tư vào việc phát triển sông Mekong,” Boualapha nói.


  CEO của MRC Anoulak Kittikhoun ghi nhận rằng lưu vực Mekong đã thay đổi lớn lao để tốt hơn hay tệ hơn.  Ông nói một số tin vui Là tăng trưởng kinh tế và phát triển rất cao, với thành phần nước đóng góp rất nhiều qua thủy điện và thủy nông.  Ông cũng công nhận một số thách thức và thay đổi căn bản.


  “Mekong không như Mekong 10 hay 20 năm trước, và chúng ta cần chấp nhận thực tế nầy.”


  “Toi nghĩ nói chung, chúng ta biết rằng thay đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến lưu vực rất nhiều.  Thí dụ, trong 10 năm qua, có nhiều sự kiện hạn hán và nhiều năm hạn hán hơn 10 năm trước,  Đây là bằng chứng khoa học.  Nhưng chúng ta cũng biết rằng có nhiều trữ nước hơn trong lưu vực, cho các dự án thủy điện, v.v.”


  “Điều nầy cũng ảnh hưởng đén dòng chảy tự nhiên [của sông].  Chúng ta cần kiểm soát nhiều hơn, nhưng không quá đáng.  Vùng rất rộng lớn,” ông nói khi trả lời một câu hỏi của một tham dự viên Cambodia.


  https://mekong-cuulong.blogspot.com/2024/06/mrc-can-than-e-can-bang-bao-ton-phat.html


  Không có nhận xét nào