Header Ads

 • Breaking News

  Nguyễn Thiện Nhân và trò bịp rác rưởi

  Người Sài Gòn (Danlambao) - Các lãnh tụ Ba Đình khoái nhất là những màn đóng kịch mênh mông tình dân. Từ Hồ Chí Minh cho đến các lãnh đạo đàn em, những màn xếp lớn từ xắn quần lội ruộng cho đến đi bắt lăng quăng đã được tái diễn một cách rẻ tiền. Mới nhất là Nguyễn Thiện Nhân với màn kịch quét rác Hồ Chí Minh.
  Nguyễn Thiện Nhân và trò bịp rác rưởi
  Trong chiến dịch quét rác Hồ Chí Minh để làm sạch Hồ Chính Mi, xếp sòng thành Hồ đã chỉnh tề áo bỏ trong quần, đeo găng tay trắng để đàn em chụp hình lãnh đạo quét rác. Trong não trạng của loài sản, chúng cho rằng tiêu chuẩn mà người dân dùng để lượng giá, đo lường tài năng lãnh đạo không nằm ở việc đưa ra chính sách, kế hoạch và khả năng giải quyết những vấn đề kinh tế, xã hội to lớn mà ở hình động quần áo bảnh bao, găng tay trắng bóc xuống đường cầm chổi quét tới quét lui.

  Với chiến dịch làm sạch Hồ Chí Minh, Nguyễn Thiện Nhân xuống đường quét rác Hồ Chí Minh.

  Nếu đĩ điếm Hồ Chí Minh lan tràn và để phát động phong trào ngăn ngừa bệnh lậu hay SIDA, Nguyễn Thiện Nhân xuống đường chụp hình đang phát... bao cao su?

  Khi Hồ Chí Minh dơ dáy, hôi thúi quá, cần hút hầm cầu, cần thông cống rãnh, cần rửa cầu tiêu, Nguyễn Thiện Nhân áo xanh, quần đen, găng trắng đi hút hầm cầu, thông cống rãnh, rửa cầu tiêu công cộng?

  Đã làm thì làm cho trót, đã chơi thì chơi tới bến, đã bịp thì bịp đến cùng mới gọi là chính sách xuyên suốt, kiên định lập trường bịp, hành động lừa đảo trước sau như một mới đúng với tinh thần, đạo đức Hồ Chí Minh.

  Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư thành Hồ, giáo sư kinh tế, tiến sĩ chuyên ngành tất cả là đồ bỏ so với trình độ quét rác thành Hồ. Viết cho gọn là làm sạch Hồ Chính Mi dơ dáy. 

  (danlambaovn.blogspot.com)

  Không có nhận xét nào