Header Ads

 • Breaking News

  Thư gởi tuổi trẻ của Việt tộc

  Phù Đổng Thiên Vương


  Trẻ thẳng lưng, trẻ sáng mắt, trẻ căng lòng

  Chào các bạn,

  Chúng ta viết thư cho nhau trong một bối cảnh vừa căng thẳng, vừa buồn lo, khi có nhiều kẻ có trách nhiệm trong ĐCSVN đang muốn dâng ba đặc khu (Vân Đồn, Bắc Vân phong, Phú Quốc) cho Tàu tặc: chúng đang bán nước và chúng ta đang mất nước!

  Đây là một bi kịch cho Việt tộc và nó sẽ trở thành thảm kịch sau này cho tương lai của các bạn phải sống đớn hèn trong kiếp nô lệ, nô lệ cho Tàu! Nhưng mỗi lần cơ đồ của tổ tiên bị đe doa, đất nước bên bờ vực thẳm, đồng bào trước họa diệt vong, thì là lúc tuổi trẻ Việt biết thẳng lưng như Bà Triệu, sáng mắt như Đinh Tiên Hoàng, căng lòng như Trần Quốc Toản. Các bạn ơi! Nhân phẩm của Việt tộc có nhân lý của Ngô Quyền, có nhân tri của Trần Hưng Đạo, có nhân trí của Nguyễn Trãi, và tôi chỉ muốn tâm sự với các bạn về câu chuyện này: Tại sao nhân phẩm phải dựa trên nhân lý, nhân tri, nhân trí để có lối đi là nhân đạo, có nội dung là nhân tâm, có mai hậu là nhân nghĩa, đây chính là đạo lý hay, đẹp, tốt, lành của tổ tiên ta, mỗi lần trực diện với ngoại xâm, nhất là đối với Tàu tặc. Tại sao chúng ta gọi bọn xâm lược phương bắc là Tàu tặc?

  Vì nó chính là thủ phạm của Tàu nạn, Tàu họa, Tàu hoại trên số phận của Việt tộc từ khi ông cha ta lập quốc; mặc dù chúng ta luôn tôn trọng nhân dân và văn hóa của Trung Quốc, đã có Khổng Tử, Mạnh Tử, Trang Tử ; Mạnh Tử biết giáo dưỡng chữ nhân cho dân tộc Trung Hoa. Nhưng bọn lãnh đạo Bắc Kinh mang trong phản xạ của chúng hệ Tàu tặc–Tàu nạn-Tàu họa-Tàu hoại như một hoạn bịnh bành trướng và bá quyền của riêng chúng, gây bao nỗi khổ niềm đau của tất cả nước láng giềng chung quanh chúng, giờ đây nó cũng là thảm họa của thế giới, thảm nạn của nhân loại, mà không một châu lục nào thoát khỏi hệ Tàu tặc–Tàu nạn-Tàu họa-Tàu hoại trong thế kỷ này. Riêng tôi, xin được tâm sự để tìm sự đồng cảm với các bạn về các tri luận sau đây (và xin được hiểu là luận dựa trên tri; lý luận trên tri thức để tri thức – sự hiểu biết – trở thành kiến thức, được cụ thể hóa qua lập luận, diễn luận và giải luận như công cụ của trí tuệ để nhận diện, phân tích, giải thích, phê bình các hiện tượng của nhân sinh, nhân tình, để hiểu rõ về nhân tính, để nhận rõ nhân phẩm:

  1. Tuổi trẻ soi để có tuổi trẻ sáng, nếu biết soi để sáng, thì phải biết tự soi sáng để trưởng thành, soi sáng để có sáng suốt, có sáng suốt thì sẽ có tỉnh táo, sáng suốt và tỉnh táo luôn là bạn đồng hành với trí khôn, nội lực của sự thông minh. Các bạn ơi, đất nước ta đang mất vì ĐCSVN đã bị Tàu tặc gài bẫy-sập hầm-tròng cổ, chỉ vì ĐCSVN chỉ lo cứu đảng chớ không lo cứu dân, cứu nước!

  2. Tuổi trẻ trước hết là một thế hệ vào tuổi trưởng thành cùng lúc phải xây dựng tương lai bằng nghề và nghệ để làm nên nghiệp của kiếp người. Tuổi trẻ là một thành phần của xã hội, nếu may mắn, sẽ được được hệ thống giáo dục gầy dựng qua học lực để nhận học hàm, để có học vị trong xã hội; qua chuyên ngành để có chuyên môn, để được công nhận là chuyên gia. Các bạn ơi, các bạn sẽ không bao giờ là chuyên gia với chuyên môn của mình khi đất nước mình bị xâm lăng, đồng bào mình bị đô hộ, và chính các bạn sẽ là nô lệ, mà nô lệ thì không bao giờ là chuyên gia với chuyên môn mà mình yêu thích.

  3. Tuổi trẻ còn là một nhân tố sinh động của xã hội có hoài bão, nên có lý tưởng vì biết nhận ra các giá trị của nhân tính, nhân phẩm, nhân đạo. Tuổi trẻ chắc chắn là một sinh lực sống động của dân tộc, của đất nước, tiếp nhận những giá trị hay, đẹp, tốt, lành của tổ tiên, trước là để bảo vệ các giá trị tâm linh của tiền nhân, sau là tìm cách làm hay hơn, đẹp hơn, tốt hơn, lành hơn những gì mà ông bà, cha mẹ đã làm được trong quá khứ, trong lịch sử. Các bạn ơi, đây là thời điểm của hoài bão, của lý tưởng, của các giá trị làm người, nếu các bạn bảo vệ được tiền đồ của tổ tiên, toàn vẹn lảnh thổ của đất nước, và không bao giờ quên đồng bào mình, cùng một bào thai, vì có cùng cha, cùng mẹ Việt Nam từ Lạc Long Quân và Âu Cơ.

  4. Tuổi trẻ có cuộc đời, có thân thể và trong thân thể không chỉ có thể lực (nội lực của thể chất), mà còn có tâm lực (nội công của tâm hồn) có cảm xúc, biết cảm động, để được đồng cảm với đồng loại; trong đó trí lực (nội chất của tri thức) biết lý luận để phân tích, biết lập luận để giải thích, biết diễn luận để phê bình, biết giải luận để nhận diện các giá trị của nhân sinh, nhân tình, nhân thế. Các bạn ơi, Tổ quốc của các bạn, của tôi đang lâm nguy! Tàu tặc đã lũng đoạn tất cả đời sống xã hội, đã đầu độc nhiều sinh hoạt xã hội, đã tha hóa quá nhiều quan hệ xã hội, trong đó một bộ phận trong tập đoàn lãnh đạo của ĐCSVN đã thành tay sai bán nước, buôn dân cho Tàu tặc, hãy vận dụng tất cả thể lực, tâm lực, trí lực để cứu nước, nếu cứ tiếp tục ăn chơi, trác táng, rượu chè, nghiện ngập, thì thật là một điều điếm nhục cho Việt tộc và cho chính bản thân mình.

  5. Tuổi trẻ có thể lực có lúc mệt mỏi, nhưng tâm lực không để các chuyện xấu, tồi, tục, dở tác động vào nhân tính, nhân nghĩa, nhân từ, vì nó luôn được trí lực bảo vệ bằng nhân tri, nhân trí, nhân phẩm. Tâm lực không để bị xói mòn, nhờ trí lực soi-để-sáng cả kiếp làm người, để sống sao cho đúng, tức là sống sao cho đáng sống! Các bạn ơi, nhân tri của Việt tộc một phần đã bị ngu muội hóa qua tuyên truyền ngu dân của ĐCSVN; nhân trí thanh niên của chính các bạn đang bị truy diệt qua học giả-thi giả-bằng giả của một nền giáo dục ngụp lặn trong tiền tệ một cách vô nhân, các bạn hãy vận dụng triệt để nhân lý và nhân trí của các bạn để cứu đất nước, cứu đồng bào, cứu thân quyến và cứu chính các bạn trước hệ Tàu tặc-Tàu nạn-Tàu họa-Tàu hoại.

  6. Tuổi trẻ mang ý nghĩa của cuộc sống có gốc, rễ, cội, nguồn làm nên lý tưởng thanh niên, nó tổng hợp các kiến thức, nó tổng kết các giá trị của nhân sinh để từ đó ý nguyện của tuổi trẻ thành ý lực trong đấu tranh vì lẽ phải, vì công lý, vì nhân bản. Chính lý tưởng thanh niên, đủ sức cõng, bồng, đội, gánh các hệ thống tri thức để đưa vào ý muốn, rồi tạo tiền đề cho ý định, lấy các lý luận để lập luận mà đi tìm sự thật của nhân tính và chân lý của nhân đạo. Lập luận chỉnh chu để tạo ra ý nguyện vì biết nghĩ trúng để sống đúng, để kiếp người là cơ may, mà không là nghiệp chướng. Các bạn ơi, hệ Tàu tặc-Tàu nạn-Tàu họa-Tàu hoại chính là hoạn chướng trong nghiệp chướng, các bạn hãy chọn nghiệp đẹp để được thuận duyên cùng nhân phẩm, để sống mà không cúi đầu-khom tay-quỳ gối làm nô lệ trong nước mắt của tủi nhục!

  7. Tuổi trẻ mang lý tưởng thanh niên, có đủ bản lĩnh để tạo ra tâm nguyện làm nền, gốc, cột, trụ cho nhân sinh quan của chúng ta để ta được sống cao, sâu, xa, rộng trong kiếp người. Lý tưởng thanh niên đủ tầm cỡ để tạo ra thiện nguyện làm nên chất, thể, vai, vóc cho thế giới quan của các bạn để các bạn sống với tha nhân bằng từ tâm, vị tha, bác ái. Lý tưởng thanh niên đủ gân cốt để tạo ra trí nguyện dùng tri để tạo trí, dùng lý để tạo luận cho vũ trụ quan của chúng ta, biết tôn trọng đồng loại vì quý yêu muôn loài. Các bạn ơi, nếu đất nước rơi vào tay Tàu tặc, đồng bào phải sống trong tủi hờn của Tàu nạn, các giá trị văn hiến Việt bị xóa gốc trong Tàu họa, giá trị tâm linh Việt bị truy hủy trong Tàu hoại, thì các bạn cũng sẻ chẳng còn gì! Nhưng chưa trễ: hãy thẳng lưng, sáng mắt, căng lòng, dấn thân để bảo vệ những gì mình yêu quý.

  8. Tuổi trẻ đã xa tuổi thơ, rời ngây thơ để tránh ngây ngô, lìa ngây dại, vào tuổi trẻ để vạch lý lẻ, chọn lý trí để mời đồng hành là lý tưởng đi về hướng nhân lý. Tuổi trẻ phải trẻ trong tư duy, trẻ trong sáng tạo, trẻ trong lý luận, trẻ trong hào khí. Tuổi trẻ mang ba hằng số (lẽ phải, lý tưởng, dấn thân), cả ba sống chung với nhau, nuôi dưỡng nhau, nếu biết bảo vệ cả ba thì kiếp người thật đáng sống! Các bạn ơi, Tàu tặc không chỉ ở phương bắc, mà đã vào trong đất nước, vào trong tất cả các tỉnh thành, đã vào nhà và vào thân thể của chúng ta qua thực phẩm độc, môi sinh bẩn. Hãy biến hằng số (lý tưởng, dấn thân, lẽ phải) thành hiện thực, càng sớm càng hay, vì giặc đã đến nhà, chúng đang nhập nội để làm những chuyện xấu, tồi, tục, dở ngay trong nội tạng của chúng ta!

  9. Tuổi trẻ có dự phóng, nhìn về phía chân trời để xây dựng tương lai, nhận ngày mai vừa như hứa hẹn, vừa như thử thách để được làm người, theo nghĩa chân, thiện, mỹ. Nhưng phải nhìn về phía chân trời với chính tự do của mình mà đừng để ai dắt tay, kéo tai, sau đó lại bị họ nắm tóc, xỏ mũi để phục vụ mục đích của họ chớ không phải của mình. Tuổi trẻ phải có tầm vóc của tri thức, nội công của kiến thức, bản lĩnh của đạo lý hay, đẹp, tốt, lành, chọn công bằng để chống bất công, chọn nhân tính để bảo vệ nhân quyền, chọn tự do để duy trì dân chủ, lấy các giá trị này làm hải đăng cho tương lai. Các bạn ơi, nếu kiếp nô lệ cho Tàu tặc tới với Việt tộc, thì đó là kiếp mọn, kiếp tồi, bị nhiễm ô và đày đọa bởi kiếp tà, kiếp độc của Tàu tặc. Hãy chấp nhận thử thách tự do đấu tranh cho nhân cách Việt, để quyết định số kiếp của chính mình phải là kiếp khôn, kiếp sáng, mà không phải là kiếp dại, kiếp hèn.

  10. Tuổi trẻ biết dấn thân, nhận hy sinh, hiểu thăng trầm, và trong những ngày đấu tranh sắp tới cho toàn vẹn lãnh thổ, cho độc lập dân tộc, mà mãi mãi cho nhân phẩm, nhân đạo, mang nhân bản, nhân văn, có nhân lý, nhân tri, lấy đó làm nhân Việt. Các bạn ơi, các bạn đi tới để đấu tranh cho nhân cách và nhân tính trong lẽ phải, đừng than phiền, trách móc bạn bè, thân quyến, tập thể, quần chúng là vô cảm, vô tri, vô trí; họ chỉ là nạn nhân của một chế độ phi nhân, họ không có tội, các bạn phải luôn thương yêu, trân quý họ, vì họ là đồng bào mình, từ đây cho tới ngày chúng ta rời cõi đời này, chúng ta phải luôn luôn giữ đạo lý ái ngữ với đồng bào mình. Mình cứ dấn thân đi họ sẽ đồng ý, cổ vũ, rồi đồng hành cùng mình.

  Xin chào các bạn, các đứa con tin yêu của Việt tộc!

  Lê Hữu Khóa

  Giáo sư Đại học Lille* Giám đốc Anthropol-Asie* Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á* Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc

  * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa.Paris. *Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứ Đông Nam Á* Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

  Theo Tiếng Dân. Trang Thầy Khoá

  Không có nhận xét nào