Header Ads

  • Breaking News

    Đại Dương: Phải vô cùng thận trọng với RCEP

     

    23/11/2020 Thoả thuận Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được 15 quốc gia như Việt Nam, Tân Gia Ba, Bruenei, Phi Luật Tân, Indonesia, Thái Lan, Lào, Cambode, Myanmar, Mã Lai Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan ký kết hôm 15-11-2020. RCEP sẽ có hiệu lực vào năm 2022 sau khi được các thành viên phê chuẩn. RCEP đại diện cho 30% dân số thế giới, 30% GDP thương mại toàn cầu, lớn hơn các Thoả thuận Thương mại Hoa Kỳ-Mễ Tây Cơ-Gia Nã Đại (USMCA), hoặc Liên Hiệp Châu Âu (EU), hoặc Thoả thuận Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Trong bài “Japan hopes RCEP deal pushes Biden and U.S. to rejoin trade frameworks” xuất bản ngày 16-11-2020. The Nikkei viết “RCEP sẽ tạo ra cuộc thảo luận tại Hoa Kỳ liệu Hoa Thịnh Đốn có thể đứng ngoài một hệ thống tự do thương mại được tạo ra trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và sẽ khuyến khích Mỹ quay trở lại khuôn khổ thương mại đa phương”. Cùng ngày, The Japan Times đi bài “Japan businesses expect RCEP deal to boost Asia trade and investment” trình bày chi tiết mà hàng hoá xuất cảng của Nhật Bản sẽ được giảm thuế quan từ 81 đến 88% trong khi Nhật Bản sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 49% đến 61% sản phẩm nông nghiệp và thủy sản; các chuỗi cung ứng do các công ty Nhật Bản thiết lập ở Châu Á sẽ trở nên rộng rãi, hiệu quả và linh hoạt hơn”. https://docs.google.com/document/d/1LRQBVomQg0Rfmy37gEYGzWWwP2Hg9iUsyphdW_xk-hU/edit?usp=sharing

    Không có nhận xét nào