Header Ads

 • Breaking News

  Kết quả tạm thời cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ

  (HD Press tổng hợp) - 4 giờ chiều ngày 4 tháng 11, 2020.

  Cuộc bầu cử năm nay rất quan trọng cho chính sách của Hoa Kỳ trong tương lai, chẳng những đối với Hoa Kỳ mà còn có ảnh hưởng đến toàn thế giới.

  Hiện nay vẫn chưa ngã ngũ kết quả về Tổng Thống vì còn nhiều tiểu bang chưa đếm xong phiếu, hoặc có những vấn đề về sự minh bạch hoặc trục trặc kỹ thuật.

  Sau đây chúng tôi xin trình bày tổng quát về kết quả Thượng Viện, Hạ Viện và Tổng Thống cho nhiệm kỳ 2021-2024

  VỀ CHỨC VỤ TỔNG THỐNG

  Hiện nay TT Trump đã có 214 phiếu cử tri đoàn, có 4 tiểu bang ông có thể thắng thêm là Georgia (16), North Carolina (15), Alaska (3) và Pennsyvania (20) (hiện ông đang dẫn đầu), có thể đưa về ông thêm 54 phiếu, tổng cộng thành 268 (còn thiếu 2 phiếu để thắng cử).

  PTT Biden sau khi thắng Wincosin ông đã có tổng cộng 248 phiếu và một số tiểu bang ông dang dẫn đầu là Nevada và Michigan. Ông phải thắng cả hai TB này mới đắc cử.

  Tuy nhiên hiện đang có những tranh cãi về Arizona, Wisconsin và 2 tiểu bang đang chờ kết quả là và Nevada, Michigan.

  TT Trump, nếu thắng Georgia, N. Carolina, Alaska (hầu như chắc chắn)  và Pennsylvania (hiện đang dẫn trước) ông chỉ cần thắng 1 trong 4 tiểu bang đang tranh cãi kể trên ông sẽ trở thành Tổng Thống thứ 46.

  Tất cả những trinh bày ở trên chỉ giả dụ, phải còn chờ công bố chính thức của Ban Bầu Cử TƯ mới có giá trị.

  TT Trump đã đòi đếm lại tại Winconsin, có thể cả Arizona mà Ban bầu cử của ông cho rằng TT Trump thắng 30000 phiếu và có thể sẽ kiện một số tiểu bang như Pennsyvania, Michigan… nếu không chắc chắn thắng PA

  Vì thế kết quả chức vụ tổng thống còn nhiều khó khăn chưa thể kết thúc sớm được, sớm lắm cũng phải cuối tuần này nếu không có sự kiện bất ngờ nào khác.

  VỀ THƯỢNG VIỆN:

  Chính thức hiện nay Cộng Hòa đã có 48 TNS, một số khác còn đang trên đường, Dân Chủ có 47 TNS kể cả độc lập. Thượng viện vẫn còn nằm trong tay Cộng Hòa với 51 hoặc 52 TNS (hiện nay là 53). Đảng nào nắm được TV sẽ có rất nhiều quyền hạn về chuẩn nhận các chức vụ trong Hành Pháp và Tư Pháp.

  VỀ HẠ VIỆN

  Đảng Dân chủ vẫn kiểm soát Hạ Viện và không có thay đổi là bao nhiêu, trong khi đảng CH có 5 nữ dân biểu đánh bại 5 dân biểu của Dân Chủ

  Theo Fox News

  HD Press tổng hợp.

  4 giờ chiều ngày 4 tháng 11, 2020.

  Không có nhận xét nào