Header Ads

 • Breaking News

  Bùi Anh Trinh – Tử chiến Hạ Lào 1971 : Bài 3


   (3) LỆNH HÀNH QUÂN

  *( Trích sách “Giải Mã Những Bí Ẩn của Chiến Tranh Việt Nam của Bùi Anh Trinh )

  Kế hoạch hành quân chi tiết ( Lệnh hành quân ) do Tư lệnh Quân Khu 1 Hoàng Xuân Lãm và Tư lệnh Quân đoàn 24 Mỹ cùng soạn thảo. ( Theo sách “Lam Son 719” của Tướng Nguyễn Duy Hinh.  Tướng Hinh căn cứ theo nhật ký hành quân còn lưu tại Ngũ Giác Đài ).

  *[ “Lệnh hành quân” là kế hoạch điều phối các cánh quân được viết thành văn bản.  Bất cứ một lệnh hành quân nào cũng có 4 mục căn bản là : (1) Tình hình, gồm tình hình địch và ta ( 2) Quan niệm điều quân (3) Thi hành, gồm phân chia nhiệm vụ và trường hợp dự phòng có biến chuyển (4) Chỉ huy và yểm trợ tiếp vận ].

  Tình hình địch :

  Theo tin của tình báo Lào ( Lực lượng Vàng Pao ) và của không ảnh thì quân CSVN tại khu vực quanh Tchepone có khoảng 22 ngàn người. Gồm có 10.000 quân sản xuất và tiếp vận tại các binh trạm của tuyến đường mòn HCM, 7.000 quân chiến đấu và 5.000 quân Cộng sản Lào.

  Tại khu vực Bắc vĩ tuyến 17 có 2 sư đoàn Bộ binh của Bắc Việt ( khoảng 20.000 người ), hai sư đoàn này có thể tham chiến tại Tchephone sau 14 ngày di chuyển ( vừa đi xe vừa lội bộ ).

  Quan niệm điều quân :

  Theo tính toán của Ban tham mưu Liên quân Mỹ ( Ngũ Giác Đài ) thì Bộ tư lệnh quân đội Mỹ tại Việt Nam sẽ sử dụng 1 sư đoàn Mỹ ( khoảng 10.000 người ) tấn chiếm các mục tiêu quân sự trên đất VNCH, vùng biên giới Việt Lào, ngang khu vực Khe Sanh.

  Sau đó 1 sư đoàn Bộ binh VNCH ( khoảng 10.000 người ) , 1 sư đoàn Dù VNCH ( khoảng 8.000 người ), 1 Liên đoàn BĐQ ( khoảng 2.000 người ) và 1 lữ đoàn thiết giáp VNCH ( 200 xe tăng ) tấn chiếm mục tiêu là thị trấn Tchepone của Lào, nằm trên Quốc lộ 9, cách biên giới 30 cây số.  Trong khi đó 2 lữ đoàn Thủy quân lục chiến VNCH sẽ nằm trừ bị tại Khe Sanh.

  Hướng tiến quân được chia thành 2 cánh song song với hai khu vực riêng biệt :

  Khu vực trên Quốc lộ 9, tức là phía Bắc sông Tchepone sẽ do Sư đoàn Dù và Lữ đoàn 1 Thiết kỵ đảm trách.  Liên đoàn 1 BĐQ đảm trách án ngữ phía Bắc khu vực hành quân,  trên Liên tỉnh lộ 92 của Lào nhằm ngăn chận quân tiếp viện của Bắc Việt đến từ phía Bắc .

  Khu vực phía Nam sông Tchepone do Sư đoàn 1 Bộ binh sẽ tiến song song với cánh quân tiến trên Quốc lộ 9 và sẽ đến mục tiêu là khu vực phía Nam thị trấn Tchepone.

  Không lực 7 Mỹ và pháo binh của Quân đoàn 24 Mỹ sẽ yểm trợ hỏa lực cho toàn vùng hành quân ( pháo binh Mỹ đặt trên đất VNCH nên chỉ yểm trợ cho những đơn vị VNCH hoạt động trên đất Lào cách biên giới dưới 15 cây số ).  Không lực 7 Mỹ và Sư đoàn 1 Không vận Mỹ cung cấp phi cơ trực thăng đổ quân, tiếp tế và tản thương cho các cánh quân VNCH trên đất Lào.

  Các đơn vị hành quân VNCH đặt dưới sự điều động trực tiếp bởi Tư lệnh Quân đoàn 1 VNCH, Tướng Hoàng Xuân Lãm.  Và các đơn vị yểm trợ Mỹ đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tư lệnh Quân đoàn 24 Mỹ, Tướng James W.Sutherland.  Cả hai được đặt dưới sự chỉ huy tổng quát của Tướng Abrams, tư lệnh MACV ( Tư lệnh quân đội Đồng Minh tại Việt Nam ).

  Nhằm phân tán sự tập trung đối phó của Hà Nội, quân đội VNCH cũng mở một cuộc tấn công sang đất Cam Bốt với 19.000 quân. Khởi diễn cùng một thời gian với cuộc hành quân sang Lào.

  Phân chia nhiệm vụ :

  Cuộc hành quân được chia thành 3 giai đoạn :

  *Giai đoạn 1 chuẩn bị :

  Từ 1-2-1971 đến 8-2-1971, Sư đoàn 101 Dù Hoa Kỳ ( thuộc Lục quân Mỹ, có tới 16.000 người ) sẽ hành quân từ Đông Hà ( duyên hải tỉnh Quảng Trị ), theo Quốc lộ 9 tái chiếm căn cứ Khe Sanh ( Bỏ hoang từ 1968 ) và các tiền đồn Pháo binh dọc Biên giới Việt Lào ngang khu vực Quốc lộ 9.  Các tiểu đoàn pháo binh 155 ly và 175 ly của Quân đoàn 24 HK thiết lập các căn cứ pháo binh dọc theo biên giới để sẳn sàng yểm trợ cho các cánh quân hoạt động trên đất Lào.

  Cũng trong thời gian này, Bộ chỉ huy Liên đoàn 21 Biệt động quân VNCH ( 450 người ) cùng với 1 tiểu đoàn trực thuộc ( 500 người ) sẽ tái chiếm căn cứ pháo binh Phú Lộc ( bỏ hoang từ 1968 ), cách biên giới 2 cây số trên đất VNCH để chỉ huy và yểm trợ cho 2 tiểu đoàn BĐQ khác của liên đoàn sẽ hoạt động trên đất Lào.  Tại căn cứ Phú Lộc có 1 đại đội pháo binh 155 ly ( 6 khẩu ) của Quân đoàn 1 VNCH.

  *Giai đoạn 2 tấn chiếm và lục soát :

  Giai đoạn 2.a : Tấn chiếm khu vực từ biên giới đến A Lưới

  1 Bộ chỉ huy lữ đoàn Dù ( 400 người ) và 1 tiểu đoàn trực thuộc ( 550 người ) sẽ được trực thăng đổ xuống 1 cao điểm nằm trên Quốc lộ 9, được đặt tên là A Lưới ( Tên địa phương là Bản Đôn ), cách biên giới 12 cây số về hướng Tây.  Tại đây sẽ thiết lập 1 căn cứ pháo binh gồm 1 tiểu đoàn pháo binh Dù ( 18 khẩu đại bác ), dùng để yểm trợ cho các đơn vị hoạt động từ biên giới đến gần Tchepone.

  1 Lữ đoàn Thiết giáp VNCH và 2 tiểu đoàn Dù ( 1.100 người ) xuất phát từ Lao Bảo, biên giới Lào Việt, tiến theo Quốc lộ 9 đến A Lưới. ( Bản Đôn ).

  1 Bộ chỉ huy lữ đoàn Dù ( 400 người ) và 1 tiểu đoàn trực thuộc ( 550 người ) sẽ được trực thăng đổ xuống một cao điểm được đặt tên là Đồi 31, cách Quốc lộ 9 năm cây số về hướng Bắc và cách biên giới 11 cây số về hướng Tây.  Tại đây thiết lập một căn cứ hỏa lực gồm 1 tiểu đoàn pháo binh Dù VNCH ( 18 khẩu đại bác ) và một đại đội pháo binh 155 ly của Quân đoàn 2 VNCH ( 6 khẩu đại bác ), dùng để yểm trợ cho các đơn vị hoạt động tại Tchepone và phía Bắc Tchepone.

  1 tiểu đoàn Dù ( 550 người ) sẽ đổ xuống một cao điểm được đặt tên là đồi 30, cách Quốc lộ 9 năm cây số về hướng Bắc và cách biên giới 5 cây số về hướng Tây.  Tại đây thiết lập một căn cứ pháo binh gồm 1 tiểu đoàn pháo binh Dù để yểm trợ cho các cánh quân hoạt động phía Bắc Quốc lộ 9, giữa biên giới và căn cứ Đồi 31.

  1 tiểu đoàn Bộ binh VNCH ( 500 người ) đổ xuống một cao điểm được đặt tên là Delta, cách Quốc lộ 9 ba cây số về hướng Nam và cách biên giới 8 cây số về hướng Tây để yểm trợ cho các cánh quân hoạt động vùng phía Nam Quốc lộ 9.

  1 tiểu đoàn BĐQ/VNCH ( 500 người )  sẽ đổ xuống một cao điểm được đặt tên là Ranger North, cách Quốc lộ 9 mười cây số về hướng Bắc và cách biên giới 4 cây số về hướng Tây để thiết lập căn cứ hoạt động án ngữ phía Bắc khu vực hành quân, đề phòng quân Bắc Việt tấn công từ phía Bắc, trên đất Lào.

   

  1 tiểu đoàn BĐQ/VNCH ( 500 người ) sẽ đổ xuống một cao điểm được đặt tên là Ranger South, cách Quốc lộ 9 bảy cây số về hướng Bắc và cách biên giới 6 cây số về hướng Tây để thiết lập căn cứ hoạt động án ngữ phía Bắc khu vực hành quân.

  Cùng trong thời gian này, 1 Sư đoàn Bộ binh VNCH ( 10.000 người ) sẽ tiến bằng đường bộ, xuất phát từ thung lũng A Shao ( biên giới Lào Việt, cách Quốc lộ 9 ba mươi cây số về hướng Nam, ngang với quân Khâm Đức của tỉnh Quảng Nam ) dùng liên tỉnh lộ 914 của Lào, tiến theo hướng Tây Bắc để đến Căn cứ Delta, thuộc khu vực phía Nam Quốc lộ 9 ngang với căn cứ A lưới ( Quốc lộ 9 chạy song song với sông Tchepone trên bờ phía Bắc sông Tchephone, Delta là điểm dừng quân của sư đoàn Bộ binh thuộc phía nam sông Tchepone ).

  Từ điểm dừng quân này sư đoàn Bộ binh tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, song song với sông Tchepone trên bờ phía Nam để đến khu vực phía Nam thị trấn Tchepone, giáp với đường mòn HCM.

  Giai đoạn 2.a dự trù hoàn tất trong 1 tuần lễ.

  Giai đoạn 2.b : Tấn chiếm khu vực từ A Lưới đến Tchepone.

  1 Tiểu đoàn Dù ( 550 người ) phối hợp với Lữ đoàn Thiết kỵ từ Căn cứ A Lưới tiến theo Quốc lộ 9 đến Tchephone.

  2 Tiểu đoàn Dù ( 1.100 người ) sẽ được đổ xuống chiếm lĩnh thị trấn Tchephone trước khi đoàn Thiết kỵ tới nơi.

  2 Trung đoàn Bộ binh ( 5.000 người ) tiến theo đường bộ phía Nam sông Tchepone để đến Khu vực phía Nam thị trấn Tchepone.

  Giai đoạn 2.b dự trù hoàn tất trong vòng 1 tuần lễ.

  Giai đoạn 2.c : Lục soát.

  Sau khi quân Dù và Thiết Kỵ đã chiếm đóng Chépone, các cánh quân phối hợp Dù và Thiết kỵ sẽ bung ra lục soát khu vực quanh Tchepone.

  Sư đoàn Bộ binh VNCH sẽ lục soát khu vực đường mòn HCM, phía Nam Tchepone.

  Thời gian lục soát dự trù trong 2 tháng.

  *Giai đoạn 3 rút lui :

  Kế hoạch rút lui 1 :  2 Lữ đoàn TQLC/VNCH ( 5.000 người ) vào vùng hành quân, hoạt động khu vực hai bên Quốc lộ 9 để bảo vệ cho các cánh quân rút khỏi khu vực hành quân.  Trong khi đó Lữ đoàn Thiết giáp và Lữ đoàn Dù từ Tchepone sẽ rút theo Quốc lộ 9 về A Lưới.  Rồi từ A Lưới nhập vào vùng hành quân của Sư đoàn Bộ binh VNCH để rút lui về hướng Tây Nam, lục soát khu vực thung lũng A Shao.

  Kế hoạch rút lui 2 :  Nếu tình hình có biến đổi vào giờ chót thì lữ đoàn Dù và lữ đoàn Thiết Giáp từ A Lưới cứ theo Quốc lộ 9 về Lao Bảo và vào Việt Nam.

  Giai đoạn 3 dự trù hoàn tất trong vòng 1 tuần lễ.

  Chỉ huy và yểm trợ tiếp vận :

  Không lực 7 Mỹ yểm trợ hỏa lực (thả bom) cho toàn khu vực hành quân, đồng thời yểm trợ 200 máy bay trực thăng để đổ quân và tiếp tế cho các đơn vị hành quân.

  Sư đoàn 101 Không vận Mỹ yểm trợ 400 máy bay trực thăng để đổ quân và tiếp tế cho các cánh quân hoạt động trên đất Lào.

  8 tiểu đoàn pháo binh Mỹ (144 khẩu pháo) thuộc Quân đoàn 24 Mỹ yểm trợ pháo binh cho các cánh quân Việt Nam trên đất Lào và các cánh quân Mỹ trong nội địa vùng Khe Sanh.

  Tướng Abrams, Tư lệnh MACV, chỉ huy tổng quát cuộc hành quân, Tướng Hoàng Xuân Lãm, Tư lệnh Quân đoàn 1 VNCH, chỉ huy lực lượng quân đội VNCH ( trên đất Lào ).  Tướng Sutherland, Tư lệnh Quân đoàn 24 Mỹ, chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ ( trên đất VN ).

  Tướng Lãm chỉ huy Bộ binh trong khu vực hành quân trên đất Lào.  Tướng Sutherland chỉ huy các đơn vị Bộ binh và tiếp vận trong khu vực nội địa và chỉ huy Không quân trên đất Lào.

  Ngày N, khởi sự hành quân, là ngày 1-2-1971.

   

   

  Không có nhận xét nào