Header Ads

 • Breaking News

  Quyết nghị Đại Hội Thống Nhất VNQDĐ


  Đại Hội Toàn Đảng thống nhất VNQDĐ trong ba ngày 1,2 và 3 tháng 4 năm 2016 tại Orange County, tiểu bang California, Hoa Kỳ với sự tham dự của các đảng viên đến từ các tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu và Á Châu.

  Nhận định rằng:

  1. Vào cuối thế kỷ thứ 20, chủ nghĩa Cộng Sản đã phá sản toàn diện, hầu hết các nước cộng sản trên thế giới đã từ bỏ chủ nghĩa vô sản chuyên chính. Thế giới đã chuyển hướng đến hoà bình hợp tác, cổ xúy nền chính trị tự do dân chủ, trong trật tự mới toàn cầu hóa để đem lại tự do hạnh phúc cho nhân loại. Tuy nhiên, vẫn còn một ít quốc gia theo chế độ cộng sản, một số tổ chức theo chủ nghĩa khủng bố tôn giáo cực đoan, một số nước còn tham vọng bá quyền, xâm lăng các quốc gia lân bang bằng quân sự phá hoại nền hoà bình toàn cầu.

  2. Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn bám lấy chủ nghĩa Mác Lênnin lỗi thời, độc quyền nắm giữ quyền bính bằng bạo lực, ngăn chận mọi quyền tự do của người dân, bắt bớ giam cầm những công dân bày tỏ khát vọng đòi dân chủ tự do, tiếp tục lừa bịp quốc dân qua chiêu bài “tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh” gian trá, dung dưỡng tập đoàn  “tư bản đỏ” làm giàu bằng tham nhũng và hành vi bóc lột tận xương tủy đồng bào, đưa đất nước vào cảnh nghèo đói, lạc hậu và xã hội băng hoại trên mọi mặt.

  3. Việt Nam hiện đang bị Trung Cộng xâm lược, chiếm đoạt các cứ điểm chiến lược trọng yếu, xâm chiếm toàn bộ Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, tình hình càng ngày càng căng thẳng và phức tạp..

  Tổ quốc đang đứng trước nguy cơ mất nước về tay Trung Cộng, nhưng nhà cầm quyền CSVN vẫn cam tâm làm tay sai cho ngoại bang.

  4. Chỉ có đoàn kết toàn dân mới tạo được sức mạnh tổng hợp của dân tộc trong công cuộc đấu tranh cứu nước đòi tự do, dân chủ và bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ lãnh hải của Tổ Quốc.

  Sau 3 ngày đại hội, VNQDĐ đồng thanh quyết nghị:

  Thứ nhất:

  Đại Hội Toàn Đảng VNQDĐ là đại hội thống nhất các hệ thống, các cơ sở độc lập và các đảng viên sinh hoạt riêng rẽ, dưới một danh xưng duy nhất Việt Nam Quốc Dân Đảng. VNQDĐ quyết tâm duy trì truyền thống cách mạng Yên Bái, đấu tranh để thực hiện lý tưởng “Dân Tộc Độc Lập, Dân Quyền Tự Do, Dân Sinh Hạnh Phúc”,  giữ gìn và phát huy thành quả của đại hội này.

  Thứ hai:

  Nguyện sát cánh cùng toàn dân, kết hợp với các lực lượng trong và ngoài nước, đấu tranh trên mọi mặt trận để giải thể chế độ độc tài toàn trị tại Việt Nam; thiết lập một thể chế tự do dân chủ. VNQDĐ không chấp nhận “hòa hợp hòa giải”, hợp tác với chế độ CSVN dưới bất cứ hình thức nào.

  Thứ ba:

  Cùng đồng bào trong nước đứng lên bảo vệ tổ quốc, bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ lãnh hải qua các hình thức biểu tình, tẩy chay hàng hóa của Trung Cộng; tố cáo CSVN làm tay sai bán nước cầu vinh.

  Thứ tư:

  Hợp tác với các chính đảng, các đoàn thể đấu tranh cùng chung lập trường, nhằm xây dựng cộng đồng Việt Nam vững mạnh được hậu thuẫn quốc tế.  

  Thứ năm:

  Kêu gọi cán bộ và đảng viên CSVN hãy từ bỏ đảng trở về với hàng ngũ dân tộc, sát cánh cùng toàn dân đấu tranh giải thể chế độ độc tài toàn trị.

  Thứ sáu:

  Vận động tổ chức Liên Hiệp Quốc, các quốc gia tự do dân chủ và các định chế quốc tế  ủng hộ công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.

  Làm tại Hoa Kỳ ngày 3 tháng 4 năm 2016

  Việt Nam Quốc Dân Đảng

   

  Không có nhận xét nào