Header Ads

 • Breaking News

  Từ ĐỘC TÀI đến DÂN CHỦ: Một Hệ Thống Ý Niệm Về Giải Phóng


  From Dictatorship to Democracy was a pamphlet, printed and distributed by Dr Gene Sharp and based on his study, over a period of forty years, on non-violent methods of demonstration. Now in its fourth edition, it was originally handed out by the Albert Einstein Institution, and although never actively promoted, to date it has been translated into thirty-one languages. This astonishing book travelled as a photocopied pamphlet from Burma to Indonesia, Serbia and most recently Egypt, Tunisia and Syria, with dissent in China also reported. Surreptitiously handed out amongst youth uprisings the world over - how the 'how-to' guide came about and its role in the recent Arab uprisings is an extraordinary tale. Once read you'll find yourself urging others to read it and indeed want to gift it.

  https://docs.google.com/document/d/1qeidloGibkNC_ISBY8vg8iGJyExUrdoH9B3lrBrq4tw/edit?usp=sharing

  Từ Độc Tài Đến Dân Chủ của Tiến Sĩ Gene Sharp đến mọi giới đồng bào, đặc biệt là những vị đang mưu cầu tự do, dân chủ cho dân tộc.

  Tài liệu này không chứa đựng một chủ nghĩa hay học thuyết chính trị, nhưng bài học tổng hợp từ những kinh nghiệm phương pháp đấu tranh bất bạo động hữu hiệu của nhiều dân tộc trên thế giới trong hậu bán thế kỷ 20, do tiến Gene Sharp, một viện của học viện Albert Einstein, chuyên nghiên cứu và hỗ trợ việc xây dựng thể chế dân chủ trên khắp thế giới, thu thập. từ đó, nhiều qui luật cốt lõi được rút ra, như:

  Không chỉ đấu tranh để lật đổ chế độ độc tài đương thời mà còn phải cùng lúc kiến tạo một xã hội không cho phép độc tài trở lại.

  Phải mời gọi mọi thành phần dân tộc tham gia vào cuộc đấu tranh, và đấu tranh trên mọi mặt.

  Phải hiểu đúng tinh thần quyết liệt của đấu tranh bất bạo động; không khoan nhượng trước những giải pháp chắp vá.

  Phải đấu tranh với mục tiêu nhân bản, phục hồi dân khí, tránh tối đa thiệt hại về con người và tiềm năng của đất nước.

  Phải dựa vào sức dân tộc là chính tuy không từ chối các hỗ trợ quốc tế.

  v.v....

  Các bài học này đang được nhiều dân tộc khác áp dụng ngay tại đầu thế kỷ 21, đặc biệt tại Bosnia, Georgia, Ukraine, Kyrgystan.

  Không có nhận xét nào