Header Ads

 • Breaking News

  Thu hồi toàn bộ đất phục vụ dự án sân bay Long Thành

  Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sân bay Long Thành.

  Thu hồi toàn bộ đất phục vụ dự án sân bay Long Thành

  Phó thủ tướng Lê Văn Thành giao UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương triển khai toàn bộ dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

  Ngày 14.9, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

  Phó thủ tướng giao UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương triển khai toàn bộ dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành bảo đảm tiến độ yêu cầu và hoàn thành giải ngân theo kế hoạch vốn được giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công dự án này giai đoạn 1.

  Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, để xây dựng sân bay Long Thành, tỉnh sẽ thu hồi, giải phóng 5.000 ha đất. Trong đó, giai đoạn 1 cần giải phóng 2.532 ha. Tuy nhiên tỉnh mới bàn giao đất đợt 1 cho Cảng vụ Hàng không miền Nam hơn 1.284 ha, bằng gần 51% diện tích phục vụ dự án giai đoạn.

  1.Deputy Prime Minister Le Van Thanh asked the People's Committee of Dong Nai province to focus on speeding up the work of compensation, support and resettlement for the Long Thanh airport project.

  Deputy Prime Minister Le Van Thanh assigned the People's Committee of Dong Nai province to urgently implement the entire project of land acquisition, compensation, support and resettlement at Long Thanh International Airport.

  On September 14, the Government Office issued a document conveying the direction of Deputy Prime Minister Le Van Thanh asking the People's Committee of Dong Nai province to focus on speeding up the compensation, support and resettlement work of the Port project. Long Thanh International Airline.

  The Deputy Prime Minister assigned the People's Committee of Dong Nai province to urgently implement the entire project of land acquisition, compensation, support and resettlement at Long Thanh International Airport to ensure the required progress and complete disbursement as planned. allocated capital, contributing to speeding up the construction progress of this project phase 1.

  According to the report of Dong Nai Provincial People's Committee, to build Long Thanh airport, the province will recover and free 5,000 hectares of land. In which, phase 1 needs to clear 2,532 hectares. However, the province just handed over 1,284 ha of land to the Southern Airport Authority for the first phase, equaling nearly 51% of the area serving the phase 1 project.

  Không có nhận xét nào