Header Ads

 • Breaking News

  Quyết Nghị Đại Hội VNQDĐ 2022

   


  Quyết Nghị Đại Hội VNQDĐ 2022

  Đại Hội VNQDĐ trong ba ngày 10,11 và 12 tháng 6 năm 2022 tại Orange County, tiểu bang California, Hoa Kỳ với sự tham dự của các đại biểu cơ sở đến từ các tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Đông Nam Á.

  Nhận định rằng:

  1. Sau đại dịch Virus Vũ Hán (Covid-19) và hiện nay là chiến tranh Nga xâm lăng Ukraine, chiến lược Toàn Cầu Hóa do Hoa Kỳ chủ trương với một Trật Tự Mới Thế giới hoà bình và thịnh vượng đã bị phá vỡ, thế giới đang chia làm hai khối: một bên là  Mỹ và các nước dân chủ tự do đối đầu với các chế độ độc tài toàn trị của Trung Cộng và Liên Bang Nga tạo nên một thách thức mới về an ninh và thịnh vượng cho toàn cầu.)

  2. Đảng Cộng Sản Việt Nam một mặt tiếp cận với các nước dân chủ Tây Phương để xin viện trợ, mặt khác vẫn bám lấy chủ nghĩa Mác Lênin lỗi thời, độc quyền cai trị bằng bạo lực, ngăn chặn và tù đầy người dân bày tỏ khát vọng tự do dân chủ, tiếp tục theo chân Nga-Tàu để giữ đảng, đưa đất nước vào cảnh nghèo đói, lạc hậu, xã hội băng hoại trên mọi mặt.)

  3. Việt Nam nằm ở vị thế địa chính trị quan trọng nhìn ra Biển Đông, nơi đối đầu giữa hai thế chiến lược “Vành đai, Con đường” của Trung Cộng và “Ấn Độ-Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở” của Hoa Kỳ nên trở thành  điểm nóng có thể xảy ra chiến tranh ở Châu Á của những thập niên  sắp tới.

  4. Tổ quốc Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mất nước về tay Trung Cộng, nhưng nhà cầm quyền CSVN vẫn cam tâm làm tay sai cho ngoại bang, tiếp tục đàn áp, ngăn cản không cho người dân thực hiện lòng yêu nước của mình.

  Sau 3 ngày đại hội, VNQDĐ đồng thanh quyết nghị:

  Thứ nhất:

  Đại Hội VNQDĐ năm 2022 xác quyết sự thống nhất bền vững của VNQDĐ từ tháng 4 năm 2016. VNQDĐ quyết tâm duy trì truyền thống cách mạng Yên Báy, kiên trì đấu tranh để thực hiện lý tưởng “Dân Tộc Độc Lập, Dân Quyền Tự Do, Dân Sinh Hạnh Phúc”, cương quyết thực hiện những kết quả đã được Đại Hội Đảng thông qua.

  Thứ hai:

  VNQDĐ nguyện xây dựng lực lượng đấu tranh vững mạnh, sát cánh cùng đồng bào và các tổ chức đấu tranh cho tự do dân chủ trong và ngoài nước nhằm giải thể chế độ độc tài toàn trị hiện nay tại Việt Nam; thiết lập một thể chế dân chủ pháp quyền và nhân bản. VNQDĐ không chấp nhận “hòa hợp hòa giải” hoặc hợp tác với chế độ CSVN dưới bất cứ hình thức nào.

  Thứ ba:

  Cùng đồng bào trong nước đứng lên bảo vệ sự vẹn toàn của tổ quốc từ đất liền đến hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua những hành động phát khởi từ toàn dân, vận động quốc tế dưới mọi hình thức, tố cáo Trung Cộng là kẻ xâm lăng và CSVN là tay sai bán nước.

  Thứ tư:
  Tại hải ngoại, hợp tác với các chính đảng, các đoàn thể đấu tranh cùng chung lập trường, nhằm xây dựng cộng đồng Việt Nam vững mạnh được hậu thuẫn quốc tế.

  Thứ năm:
  Kêu gọi cán bộ và đảng viên CSVN hãy từ bỏ ngụy đảng trở về với hàng ngũ dân tộc, sát cánh cùng toàn dân đấu tranh giải thể chế độ độc tài toàn trị.

  Thứ sáu: 

  Vận động Liên Hiệp Quốc, các định chế quốc tế và các quốc gia dân chủ ủng hộ công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền và vẹn toàn lãnh thổ của Việt Nam

  Làm tại Hoa Kỳ ngày 12 tháng 6 năm 2022
  Việt Nam Quốc Dân Đảng

     Không có nhận xét nào