Header Ads

 • Breaking News

  Thông Cáo Báo Chí Về Đại Hội Việt Nam Quốc Dân Đảng 2022


  Thông Cáo Báo Chí Về Đại Hội Việt Nam Quốc Dân Đảng 2022

  Orange County, California, Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 6 năm 2022- Đại Hội Việt Nam Quốc Dân Đảng năm 2022 được tổ chức trong ba ngày 10, 11 và 12 tháng 6 năm 2022 tại phòng khánh tiết khách sạn Sheraton, thành phố Garden Grove, tiểu bang California, Hoa Kỳ với sự tham dự của các đại biểu cơ sở đến từ các tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Đông Nam Á. Suốt trong 3 ngày thảo luận sôi nổi, Đại Hội đã đạt được những kết quả dưới đây:

  - Phân tích những biến chuyển quan trọng của tình hình thế giới và Việt Nam, tình hình đấu tranh của đồng bào trong nước và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại hải ngoại.

  - Tổng kết công tác của VNQDĐ kể từ Đại Hội Thống Nhất năm 2016 tại Orange County, California, những thuận lợi và khó khăn gặp phải, nhất là thời gian 2 năm đại dịch Coronavirus Vũ Hán vừa qua.

  - Thảo luận, đúc kết và đưa ra đường lối, chính sách của VNQDĐ trong giai đoạn mới được tóm lược trong bản Cương Lĩnh Chính Trị 2022 để được khai triển thành sách lược chi tiết sau này.

  - Bầu cử nhân sự các cơ chế lãnh đạo trung ương gồm Hội Đồng Lãnh Đạo, Hội Đồng Đại Biểu, Hội Đồng Chấp Hành, Hội Đồng Giám Sát. Riêng Hội Đồng Lãnh Đạo (gồm 8 thành viên) đã được Đại Hội tiếp tục tín nhiệm nhằm duy trì sự thống nhất, đồng thời đề cử bổ túc các thành viên mới thuộc giới trẻ để tiếp nối công tác lãnh đạo VNQDĐ.

  - Thông qua bản Quyết Nghị nêu rõ tình hình mới, quyết tâm giữ gìn nền thống nhất VNQDĐ được thiết lập năm 2016, sát cánh cùng quốc dân đồng bào trong và ngoài nước đoàn kết đấu tranh giải thể chế độ cộng sản độc tài toàn trị, thiết lập một chế độ dân chủ tự do, pháp trị, nhân bản và phú cường. Vận động thế giới hỗ trợ dân tộc Việt Nam đạt được ước vọng nói trên.

  - Đại Hội kết thúc vào trưa Chủ Nhật 12/6/2022 sau nghi lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Hội Đồng Lãnh Đạo VNQDĐ.

  Vào lúc 1 giờ 30 chiều ngày 12/6, một buổi Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Liệt Nữ Yên Báy được tổ chức tại cùng địa điểm để tưởng nhớ  và vinh danh nhà cách mạng Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí VNQDĐ đã hy sinh tại pháp trường Yên Báy ngày 17/6/1930. Buổi Lễ có sự hiện diện của đại diện các Tôn giáo, Dân cử, Chính đảng, Cộng đồng, Tổ chức, Đoàn thể, Thân hào Nhân sĩ, Truyền thông và Đồng hương mọi giới tham dự vô cùng đông đảo.Trong dịp này hầu hết thành phần tân Hội Đồng Lãnh Đạo của VNQDĐ đã được giới thiệu (xem Quyết Nghị). 

  Đính kèm sau đây: Quyết Nghị của Đại Hội VNQDĐ 2022.

  Liên lạc: Ông Phan Thanh Châu,  Phone: 714-588-5709. Phanthanhchau1005@gmail.com.

  Website: www.vietquoc.org


  Không có nhận xét nào