Header Ads

 • Breaking News

  Thiên Từ - Làm Thế Nào Để Lấp Khoảng Cách Giữa Hai Thế Hệ Người Việt Tại Mỹ
  Học sinh Lớp 12 Trung Học David Douglas Portland, Oregon, USA

  Từ trước đến nay những người Việt thuộc thế hệ thứ l ở Hoa Kỳ thường mong muốn có sự tiếp nối của hậu duệ. Chúng tôi xin chuyển đến độc giả suy nghĩ của một em học lớp 12 tại Hoa Kỳ về hai thế hệ. Bài đăng trên Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy số 6.2022

  Nhiều người Việt Nam hiện đang định cư tại Hoa Kỳ đến từ hậu quả chiến tranh Việt Nam. Những người này đến đây để xin tị nạn và triển vọng về (cầu mong có được) một cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia đình của họ. Nhiều người trong số họ đã thành công; nhiều thế hệ người Mỹ gốc Việt được sinh ra tại Hoa Kỳ trong những gia đình làm việc chăm chỉ và thịnh vượng. Các cộng đồng lớn người Việt đã hình thành ở Hoa Kỳ – đặc biệt là ở các tiểu bang ở Bờ Tây như Oregon và California. Tuy nhiên, dường như có một cảm giác chia rẽ giữa thế hệ người Việt già và trẻ ở Mỹ. Việc thu hẹp khoảng cách này trong cộng đồng Việt Nam là điều cần thiết cho sự thành công trong tương lai của cộng đồng người Việt tại Mỹ. Để đạt được mục tiêu thống nhất các thế hệ người Mỹ gốc Việt già và trẻ hơn, mỗi thế hệ đều có những rào cản riêng cần vượt qua:

  Trước tiên, thế hệ trẻ cần nhận ra rằng họ không chỉ là người Mỹ, mà còn là người Việt Nam. Vì vậy, họ cần tiếp nhận văn hóa và truyền thống Việt Nam. Nói cách khác, dân số trẻ cần tham gia tích cực vào cộng đồng Việt Nam. Họ có thể làm điều này bằng cách đến hoặc tham gia tình nguyện tại các sự kiện do Cộng đồng người Việt ở Oregon tổ chức, hoặc thậm chí tổ chức các ngày lễ truyền thống của Việt Nam như Tết ngay tại nhà riêng của họ. Bất kỳ nỗ lực nào, dù lớn hay nhỏ, đều sẽ đi được một chặng đường dài. Thế hệ trẻ tôn vinh văn hóa không chỉ của cha mẹ, ông bà mà chính họ sẽ giúp tăng cường mối liên kết với di sản của họ và một thế hệ lớn tuổi hơn, những người giữ văn hóa truyền thống của họ gần gũi với trái tim của họ.

  Tiếp theo, thế hệ cũ cần sẵn sàng thích ứng với bối cảnh công nghệ luôn thay đổi của thế giới chúng ta. Trong một thế giới ngày càng phụ thuộc vào công nghệ, việc học cách sử dụng nó một cách hợp lý sẽ giúp thế hệ cũ kết nối với những người trẻ đã lớn lên xung quanh công nghệ trong suốt cuộc đời của họ.

  Tuy nhiên, học cách sử dụng công nghệ đơn giản là không đủ; cần phải nỗ lực tìm hiểu các cách thức internet phù hợp để bảo đảm rằng các nguồn tài nguyên mạnh mẽ như các trang tin tức và phương tiện truyền thông xã hội không bị lạm dụng theo những cách như tiêu thụ hoặc tái tạo thông tin sai lệch. Hậu quả của việc lạm dụng này có thể rất thảm khốc. Do đó, tìm kiếm sự hỗ trợ từ thế hệ trẻ đã thành thạo trong bối cảnh công nghệ này sẽ là một điều tốt.

  Bước quan trọng nhất để thu hẹp khoảng cách thế hệ là một trong những điều cần được thực hiện bởi tất cả các thế hệ người Mỹ gốc Việt:

  Giao tiếp. Nó rất quan trọng đối với sự thống nhất của bất kỳ cộng đồng nào. Thông tin sai lệch, hoặc thiếu thông tin liên lạc, là căn nguyên của nhiều xung đột hoặc hiểu lầm. Do đó, bắt đầu một cuộc đối thoại giữa thế hệ người Mỹ gốc Việt già hơn và trẻ hơn sẽ là một chìa khóa để kết nối hai thế hệ.

  Cố gắng ngồi xuống với những người thân yêu của bạn để thiết lập điểm chung về các chủ đề như chính trị, giáo dục và các giá trị gia đình — tất cả những thứ góp phần tạo nên sự phân chia giữa thế hệ già và trẻ — sẽ bảo đảm rằng ý thức hiểu biết tồn tại giữa các thế hệ. Ngay cả khi ý kiến của mỗi bên không thay đổi, việc nhận ra “cái gì” và “tại sao” trong quan điểm của nhau sẽ giúp khắc phục tình trạng mất kết nối giữa hai lập luận khác nhau.

  Trong bài diễn văn này: (Trong những cuộc đối thoại như vầy), tất cả những người tham gia cần phải nhấn mạnh: (lưu ý nhiều đến) sự tôn trọng. Thường thì thế hệ cũ đòi hỏi sự tôn trọng từ những người trẻ hơn của họ, trong khi thế hệ sau nhận được rất ít sự đáp lại. Để đạt được sự tôn trọng này, sự khác biệt thế hệ về giá trị cá nhân hoặc niềm tin cần được công nhận và thừa nhận: (nhắc đến) trong khi trò chuyện. Giao tiếp tôn trọng sẽ tạo nền tảng cho khoảng cách thế hệ được bắc cầu trong cộng đồng Việt Nam.

  Rõ ràng là tất cả những mệnh đề nói trên sẽ là chìa khóa để kết nối các thế hệ người Mỹ gốc Việt.

  Sử dụng tất cả những điều này là một kỳ công không nhỏ; thay đổi cần có thời gian. Tuy nhiên, cần phải nỗ lực trong thời điểm hiện tại. Tất cả các thế hệ người Mỹ gốc Việt cần phải sẵn sàng nỗ lực vì lợi ích của cộng đồng. Bánh xe của sự thay đổi cần phải bắt đầu quay để cộng đồng người Việt tại Mỹ ngày càng thịnh vượng hơn nữa. Trong quá khứ, tôi đã đóng góp hàng giờ cá nhân của mình để biểu diễn và giúp dàn dựng tại nhiều lễ hội cho cả Cộng đồng Việt Nam tại Oregon và Cộng đồng Việt Nam tại Quận Clark. Tôi đã làm được như vậy bằng cách ca hát, biểu diễn võ thuật, dọn dẹp sau lễ hội, chạy trò chơi cho trẻ em, v. v … Nếu được giải thưởng này, tôi sẽ tiếp tục đóng góp công sức của mình cho Cộng đồng Việt Nam Oregon để giúp Cộng đồng phát triển mạnh mẽ và đạt được mục tiêu tôn vinh văn hóa truyền thống Việt Nam và tầm nhìn kết nối nhiều thế hệ người Việt ở Mỹ đã nói ở trên.

  (Original English Version)

  Many Vietnamese people currently residing in the United States came from the war-torn aftermath of the Vietnam War. These people came here seeking asylum and the prospect of a better life for themselves and their families. Many of them succeeded; multiple generations of Vietnamese- Americans were born in the United States into hard-working and prosperous families. Large communities of Vietnamese people formed in the United States—especially in states on the West Coast like Oregon and California. Yet, there seems to be a sense of division between the older and younger generations of Vietnamese people in America. Bridging this gap within the Vietnamese community is essential to the future success of Vietnamese communities in America. To achieve the goal of unifying older and younger generations of Vietnamese Americans, each generation has their own set of hurdles to overcome: Firstly, the younger generation needs to recognize that they are not only American, but Vietnamese as well.

  Therefore, they need to embrace Vietnamese culture and traditions. In other words, the younger population needs to actively participate in the Vietnamese community. They can do this by coming to or volunteering at events hosted by the Vietnamese Community of Oregon, or even celebrating traditional Vietnamese holidays such as Tết within the comfort of their own homes. Any effort made, no matter how big or small, will go a long way. The younger generation celebrating the culture of not only their parents and grandparents, but themselves, will help strengthen their bond with their heritage and an older generation who holds their traditional culture close to their heart. Next, the older generation needs to be willing to adapt to the ever-changing technological landscape of our world. In a world that is increasingly dependent on technology, learning to properly utilize it will help the older generation connect with young people who have grown up around technology their entire lives. However, learning to simply use technology is insufficient; an effort must be made to learn proper internet etiquette to ensure that powerful resources such as news sites and social media are not misused in ways such as the consumption or reproduction of false information. The consequences of this misuse can be catastrophic. Hence, seeking assistance from the younger generation that is well-versed in this technological landscape would be auspicious.

  The most crucial step to closing the generational gap is one that needs to be addressed by all generations of Vietnamese Americans: Communication. It is vital to the unification of any community. Miscommunication, or the lack of communication, is the root of many conflicts or misunderstandings. Thus, starting a dialogue between the older and younger generations of Vietnamese Americans would be a key to connecting the two generations. Taking the effort to sit down with your loved ones to establish common ground regarding topics such as politics, education, and familial values—all which contribute to the divide be- tween older and younger generations—would ensure that a sense of understanding exists be- tween the generations.

  Even if each parties’ opinions stay unchanged, recognizing the “what” and “why” of each other’s positions would help to overcome the disconnect be-

  tween the two differing arguments. During this discourse, respect needs to be emphasized from all participants. Too often is it that the older generation demands respect from their younger counterparts, while the latter receives little in return. To achieve this respect, the generational difference in personal values or beliefs needs to be recognized and acknowledged while having conversations. Respectful communication will lay the groundwork for a bridged generational gap in the Vietnamese community.

  It is evident that all the aforementioned propositions will be key to connecting the generations of Vietnamese Americans. Em- ploying all of these is no small feat; change takes time. Yet, an effort needs to be made in the current moment. All generations of Vietnamese Americans need to be willing to make an effort for the benefit of their communities. The wheels of change need to start turning in order for the Vietnamese communities in America to be further prosperous.

  in the past, I have contributed hours of my personal time to perform and help set-up at multiple events for both the Vietnamese Community of Oregon and the Vietnamese Community of Clark County. I have done so by singing, performing martial arts, setting/ cleaning up chairs before/after events, running games for children, etc… If I receive this award, I will continue in contributing my efforts to the Vietnamese Community of Oregon in order to help it thrive and achieve its goal of celebrating traditional Vietnamese culture and the aforementioned vision of connecting multiple generations of Vietnamese people in America.

  Không có nhận xét nào