Header Ads

 • Breaking News

  Các nước đã làm gì sáu năm sau phán quyết biển Đông

  Đã sáu năm trôi qua. Kể từ khi Tòa Trọng tài Quốc tế ra phán quyết lịch sử. Theo đó Hội đồng trọng tài nhất trí và kiên quyết bác bỏ các tuyên bố chủ quyền rộng lớn của Trung Quốc ở Biển Đông là không có cơ sở trong luật pháp quốc tế.
  Philippines đã khởi xướng vụ kiện vào năm 2013 theo quy trình giải quyết tranh chấp của Phụ lục VII, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, đặt câu hỏi về tính hợp pháp của các tuyên bố và hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông.


  Phán quyết năm 2016 được nhiều người mong đợi đã giải quyết ba vấn đề chính.

  Thứ nhất, Phán quyết kết luận rằng Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên bên trong cái gọi là “Đường 9 đoạn”.

  Thứ hai, Phán quyết xác định rằng một số cấu trúc đá nhất định đã bị Trung Quốc thay đổi thông qua các hoạt động cải tạo và xây dựng không tạo ra các quyền mới cho Trung Quốc.

  Thứ ba, Phán quyết nhận định rằng Trung Quốc “vi phạm quyền chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này” bằng cách can thiệp vào hoạt động đánh bắt và thăm dò dầu khí, xây dựng các đảo nhân tạo và không ngăn cản ngư dân Trung Quốc đánh bắt trái phép tại đây.

  Không có nhận xét nào