Header Ads

  • Breaking News

    Ký ức 30/4 qua những bản tù ca

     

    27/4/2023 Titi Mary Trần Những bản tù ca, những sáng tác nung nấu nhiệt huyết, nhung nhớ của những sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà lúc đang ở tù cải tạo dưới chế độ Cộng Sản sau biến cố 30/4/1975, nói lên thân phận của họ trong giai đoạn lịch sử này.

    Không có nhận xét nào