Header Ads

  • Breaking News

    Toà Công Lý Việt Nam nhằm Đem Lại Công Lý Cho Dân Tộc

     

    Kính thưa quý vị, Tòa Công Lý là một tòa án dân lập nhằm đưa ra quyết định về một số vấn đề quan trọng nhưng không thể giải quyết được bởi các cơ quan tư pháp chính thức quốc gia hoặc quốc tế. Nhiều Tòa Công Lý đã hoạt động trong quá khứ và mỗi tòa đã xác định thẩm quyền hành động dựa trên các cơ sở khác nhau. Thẩm quyền của Tòa Công Lý Việt Nam dựa trên nguyên tắc bất biến là chủ quyền đất nước không thuộc về nhà cầm quyền mà thuộc về người dân. Người dân có thẩm quyền xét xử khi một cá nhân hay một tổ chức có hành vi ảnh hưởng đến chủ quyền đất nước. Qua một cuộc Trưng Cầu Dân Ý của trên 1,1 triệu người dân Việt Nam do Ban Điều Hành thực hiện, 95% đồng ý kiện Trung Cộng để bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Nhà cầm quyền Việt Nam đã chứng tỏ là họ sẽ không kiện Trung Cộng. Một tòa án của người dân, lập bởi người dân có thẩm quyền xét xử sự đồng lõa hay sai phạm đó, nếu có. Sau gần hai năm điều tra và phỏng vấn các nhân chứng, Tòa Công Lý Việt Nam đã được chính thức họp vào các ngày 3 và 4 tháng Tư năm 2023 tại Washington, DC để truy tố tội phản quốc của Phạm Văn Đồng qua Công Hàm 1958. Chương trình (giờ EST): - Thứ Hai, ngày 3/4/2023 Điều trần I: 08:00 AM – 11:00 AM Điều trần II: 12:00 PM – 05:00 PM Địa điểm: National Press Club - Thứ Ba, ngày 4/4/2023 Tuyên án: 12:00 PM – 05:00 PM Địa điểm: National Press Club Toà Công Lý Việt Nam nhằm Đem Lại Công Lý Cho Dân Tộc

    Không có nhận xét nào