Header Ads

 • Breaking News

  Bài thơ kính dâng lên Anh Hùng Dân Tộc Phó Đức Chính

  Thầy giáo  Hoàng Vi Kha  Tổ quốc và dân tộc trên hết!

  Ngày 17 tháng 6 năm 1930, Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí bị xử chém tại Yên Bái. (trước kia gọi là Yên Báy) Vị đảng trưởng và các đảng viên của Việt Nam Quốc Dân Đảng đã hô to "Việt Nam Muôn Năm" chứ không tung hô đảng của ông. Điều đó chứng minh họ là những người thực tâm vì dân, vì tổ quốc.

  Đảng phái hay hình thức nhà nước khi không còn thích hợp thì phải thay đổi cho thích hợp hoặc phải rút lui nhường cho những cá nhân, tổ chức thích hợp thay thế. Thậm chí để cho dân tộc và tổ quốc sinh tồn nếu cần phải hy sinh cũng phải chấp nhận. Đó mới thực sự đặt tổ quốc và dân tộc lên trên hết.

  Tổ quốc và dân tộc phải trường tồn chứ không phải đảng hay thể chế / hình thức nhà nước. Từ đó thử hỏi đảng và "nhà nước" cộng sản đang cầm quyền có thực sự là một đảng hay một nhà nước vì dân, vì tổ quốc không?

  "Việt Nam Muôn Năm" Lời hô sau cùng của các vị anh hùng Yên Báy xin như những hồi chiêng trống thức tỉnh lòng dân! 

  Sáng sớm căn-tin chỉ có mình tớ. Vừa nhấp ngụm cà phê vừa đọc các dòng anh Nhân gởi về chương trình tưởng niệm "Ngày Tang Yên Báy". Trong tâm trí chợt cứ văng vẳng 3 chữ Phó Đức Chính ... rồi cảm xúc mà vẽ và viết đôi dòng cho ông - một trong những hào kiệt nước Việt trong Việt Nam Quốc Dân Đảng!

  Riêng với Phó Đức Chính, xin kính cẩn gởi ông bài thơ thay lời cảm kích:

  Nằm ngửa nhìn lưỡI đao máy chém

  "Đại sự không thành, chết là vinh"

  Thản nhiên nhận bản án tử hình

  Chết vì nước có chi hoảng sợ

  Nằm ngửa, khinh bỉ nhìn bọn giặc

  Lưỡi đao không giết được khí hùng

  Từ bao đời tích tụ, rèn nung

  Anh hùng tử khí hùng bất tử

  Người ngã xuống, người khác tiếp bước

  Đấu tranh cho độc lập Việt Nam

  Dù hy sinh tất cả cũng cam 

  Dù chết để Việt nam vạn tuế 

  Nằm ngửa nhìn trời Nam lồng lộng;

  Hít thật sâu hơi thở non sông,

  Yêu biết mấy nòi giống Tiên Rồng

  Bình thản bước vào lòng đất Việt.


  Tôn Kính Ngàn Đời Các Anh Hùng VNQDĐ

  Không Thành Công Cũng Thành Nhân


  Không có nhận xét nào