Header Ads

 • Breaking News

  Các tuyên bố và thông cáo của Tòa Bạch Ốc về Chuyến thăm lịch sử cấp nhà nước tới Hà Nội, Việt Nam


  Chuyến thăm lịch sử cấp nhà nước tới Hà Nội, Việt Nam

  (Tạm lược dịch bởi HD Press)

  9/10/2023

  BẢN TIN: Tổng thống Joseph R. Biden và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công bố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hoa Kỳ-Việt Nam 

  Trong chuyến thăm cấp nhà nước lịch sử tới Hà Nội, Việt Nam, Tổng thống Joseph R. Biden và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nâng quan hệ Mỹ-Việt lên Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện, đổi mới sức mạnh và sự năng động của mối quan hệ Mỹ-Việt khi cả hai nước cùng hợp tác để đạt được mục tiêu chung của chúng ta là hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

  Sự nâng cao quan hệ chưa từng có và quan trọng giữa hai nước, chuyển từ Đối tác toàn diện được thiết lập năm 2013 sang Đối tác chiến lược toàn diện, là kết quả của những nỗ lực mạnh mẽ của cả hai chính phủ nhằm thiết lập và xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau cũng như vạch ra con đường hướng tới tương lai, những cơ hội và thách thức trong một thế giới đang phát triển nhanh chóng.

  Để hỗ trợ tầm nhìn chung của chúng ta về hợp tác song phương rộng rãi hơn, các mối quan hệ thể chế sâu sắc hơn cũng như sự tham gia kinh tế sâu rộng và sáng tạo hơn, bao gồm cả việc hỗ trợ Khung kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF), Hoa Kỳ, trong quan hệ đối tác và cộng tác với chính phủ và các nước người dân Việt Nam, đang mở rộng sự tham gia và công bố các sáng kiến
  ​​mi như được nêu dưới đây.

  ĐẦU TƯ VÀO NỀN KINH TẾ ĐỔI MỚI, HỢP TÁC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  Khi sự đổi mới làm thay đổi cục diện của nền kinh tế toàn cầu, Hoa Kỳ và Việt Nam đang tăng cường hợp tác về công nghệ quan trọng và mới nổi nhằm tăng cường sự thịnh vượng cho người dân của chúng ta—và cho người dân trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong chuyến đi, Tổng thống Biden và Bộ trưởng Blinken sẽ triệu tập Hội nghị thượng đỉnh Đầu tư và Đổi mới Hoa Kỳ-Việt Nam với các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam — cùng với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng — để thảo luận về các ưu tiên mở rộng hợp tác công nghệ và kinh tế, bao gồm Đầu tư của Việt Nam tại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ công bố một loạt sáng kiến ​​mi đầy tham vng nhm thúc đẩy quan h đối tác trong tương lai, bao gm:

  Quan hệ đối tác bán dẫn mới để hỗ trợ chuỗi cung ứng chất bán dẫn linh hoạt cho ngành công nghiệp, người tiêu dùng và người lao động Hoa Kỳ:  Hoa Kỳ công nhận tiềm năng của Việt Nam trong việc đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng chuỗi cung ứng chất bán dẫn linh hoạt, đặc biệt là mở rộng năng lực ở các đối tác đáng tin cậy, nơi sản phẩm không thể chuyển về Hoa Kỳ, và thúc đẩy hơn nữa phát triển sản xuất và công nghiệp trong nước theo Đạo luật CHIPS của Hoa Kỳ . Biên bản ghi nhớ hợp tác mới được ký về chuỗi cung ứng chất bán dẫn, lực lượng lao động và phát triển hệ sinh thái sẽ chính thức hóa quan hệ đối tác song phương này nhằm mở rộng năng lực của hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam, hỗ trợ ngành công nghiệp Hoa Kỳ. Trong khuôn khổ Quỹ Đổi mới và An ninh Công nghệ Quốc tế (“ITSI”) do Đạo luật CHIPS năm 2022 thành lập, Hoa Kỳ sẽ hợp tác với Việt Nam để phát triển hơn nữa hệ sinh thái bán dẫn, khung pháp lý cũng như nhu cầu về lực lượng lao động và cơ sở hạ tầng hiện tại của Việt Nam. 

  Thiết lập các Sáng kiến ​​Phát trin Lc lượng lao động để H tr Năng lc Cht bán dn ti Hoa K:  Hoa Kỳ và Việt Nam công bố triển khai các sáng kiến ​​phát trin lc lượng lao động toàn din ti Vit Nam nhm cùng phát trin các phòng thí nghim ging dy thc hành và các khóa đào to v lp ráp, th nghim và đóng gói cht bán dn. Chính ph Hoa K s cung cp ngun tài tr ban đầu tr giá 2 triu USD để trin khai các sáng kiến ​​này, cùng vi s h tr trong tương lai t Chính ph Vit Nam và khu vc tư nhân. N lc này s h tr vic m rng vic làm tt cho tng lp trung lưu M để tiếp tc phát triển chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn.   

  Phát triển Mạng lưới Đối tác Tiến bộ Công nghệ Hàng đầu và Điện tử (DELTA):   Hoa Kỳ và Việt Nam dự định triển khai mạng lưới DELTA với các chính phủ chủ chốt trong khu vực và các tổ chức công nghiệp để kết nối và điều phối các chiến lược công nghệ với các đối tác cùng chí hướng có chung cam kết xây dựng an toàn và kiên cường chuỗi cung ứng công nghệ. Mạng lưới DELTA sẽ thúc đẩy việc đào tạo nhân tài, phối hợp chính sách và hiệu quả của ngành trong sản xuất linh kiện điện tử, trong bối cảnh xu hướng khu vực. 

  Hiệp định Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hoa Kỳ:  Hoa Kỳ và Việt Nam dự định mở rộng hoạt động nghiên cứu chung song phương thông qua Hiệp định Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hoa Kỳ (VUSTAR). VUSTAR sẽ xác định các ưu tiên cho sự hợp tác tiềm năng trong các lĩnh vực bao gồm trí tuệ nhân tạo, R&D và quản trị, khoa học y tế và sức khỏe, khoa học khí hậu, công nghệ sinh học và bảo tồn.

  Ươm mầm mối quan hệ giữa con người với con người: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Mối quan hệ giữa nhân dân với nhân dân là nền tảng cho mối quan hệ đối tác lâu dài của chúng tôi với Việt Nam. Chính nhờ hợp tác về giáo dục và đào tạo mà Hoa Kỳ và Việt Nam đã đạt được một số lợi ích lớn nhất trong việc xây dựng lại sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Sinh viên Việt Nam học tập tại Hoa Kỳ đại diện cho số lượng sinh viên nước ngoài lớn thứ năm và nhiều sinh viên trong số này đang theo đuổi sự nghiệp về khoa học, công nghệ và kỹ thuật tại các trường cao đẳng cộng đồng, đại học và các cơ sở giáo dục đại học. Trong hơn 31 năm, Chương trình Fulbright tại Việt Nam đã kết nối hàng nghìn học giả và sinh viên Mỹ và Việt Nam trong các lĩnh vực như khoa học khí hậu, kinh doanh và nghệ thuật, đồng thời chuẩn bị cho họ trở thành những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực của mình. Vào tháng 6 năm 2023, Đại học Fulbright do Hoa Kỳ hỗ trợ, Cơ sở giáo dục đại học độc lập phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam, đã tốt nghiệp lớp đại học đầu tiên và với sự tài trợ từ Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC), sẽ mở rộng sang cơ sở mới. Sau năm đầu tiên thành công và mang tính lịch sử với nhóm 9 tình nguyện viên đầu tiên tại Việt Nam, chương trình giáo dục tiếng Anh của Quân đoàn Hòa bình hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam mong muốn được chào đón nhóm tình nguyện viên thứ hai vào năm 2023. 

  Để mở rộng hợp tác giáo dục như một phần của việc nâng cấp quan hệ song phương và vì lợi ích của người dân ở cả hai nước, Hoa Kỳ lên kế hoạch cho các chương trình mới sau:

  Sáng kiến
  ​​STEM ca Vit Nam : Sáng kiến ​​giáo dc mi tp trung vào STEM nhm vào toàn b phm vi ca ngành Ngành giáo dc Vit Nam t K-12 đến nghiên cu sau đại hc nhm kết ni các t chc chính ph và giáo dc Vit Nam vi các đối tác Hoa K nhm tăng cường kh năng phát trin các nhà lãnh đạo tương lai v khoa hc và công ngh mi.

  Nâng cao kỹ năng Việt Nam và thúc đẩy tăng trưởng kỹ thuật số: Chương trình này sẽ giúp Việt Nam khai thác tiềm năng của nền kinh tế kỹ thuật số để trở thành động lực chính cho sự tăng trưởng liên tục của đất nước. Làm việc với Quốc hội, USAID sẽ cung cấp khoản đầu tư ban đầu trị giá 12,75 triệu USD. Chương trình sẽ tham gia vào: (1) dự án Hỗ trợ Chính sách Giáo dục Đại học kéo dài 5 năm với Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) nhằm hiện đại hóa và quốc tế hóa ngành giáo dục đại học của Việt Nam; (2) hoạt động Thương mại Kỹ thuật số Việt Nam kéo dài ba năm nhằm tạo thuận lợi cho thương mại kỹ thuật số và thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân tại Việt Nam; (3) hoạt động Phát triển Lực lượng Lao động Đổi mới kéo dài 5 năm mới hỗ trợ Trung tâm Đổi mới Quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI).

  ĐẨY MẠNH HỢP TÁC THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ KINH TẾ

  Khi nâng cao quan hệ đối tác, Hoa Kỳ và Việt Nam tái khẳng định cam kết chung cho sự thịnh vượng của khu vực thông qua hợp tác kinh tế được cải thiện. Trong quan hệ đối tác với Việt Nam, Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy các khoản đầu tư mới thông qua Quan hệ đối tác vì cơ sở hạ tầng toàn cầu bằng cách triển khai chiến lược nhiều vốn công hơn để huy động tốt hơn nguồn tài chính và chuyên môn từ khu vực tư nhân nhằm mở rộng quy mô đầu tư này trong những năm tới.

  Hoa Kỳ dự định thực hiện điều này bằng cách:

  Mở rộng thương mại nông nghiệp:   Dựa trên những thông báo gần đây rằng việc tiếp cận thị trường đã được cấp cho bưởi Hoa Kỳ và bưởi Việt Nam, hai nước dự đoán việc tiếp cận thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp bổ sung sẽ sớm được thực hiện.

  Tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho những người đi vay chưa được phục vụ đầy đủ:  Các dự án mới của Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC), như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TP) (100 triệu USD), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) (300 triệu USD), và Quỹ Beacon ( 50 triệu USD), mở rộng cơ hội cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) do phụ nữ làm chủ, do phụ nữ điều hành và/hoặc tập trung vào khí hậu. Những nỗ lực này giúp giải quyết các vấn đề như thiếu hụt tài chính cho các doanh nhân nữ, hỗ trợ các biện pháp thích ứng và giảm nhẹ liên quan đến thời tiết, thúc đẩy nông nghiệp bền vững và cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng thông qua việc triển khai các nguồn năng lượng tái tạo.

  THÚC ĐẨY VÀ BẢO VỆ NHÂN QUYỀN

  Tổng thống Biden nhấn mạnh tính phổ quát của nhân quyền và tầm quan trọng của sự hợp tác song phương của chúng ta nhằm thúc đẩy nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, bao gồm các quyền tự do ngôn luận, lập hội, hội họp ôn hòa, tôn giáo hay tín ngưỡng, trong và ngoài nước.

  Tăng cường cam kết đối thoại có ý nghĩa:   Đối thoại Nhân quyền Hoa Kỳ-Việt Nam là một cơ chế quan trọng để thảo luận về một loạt các vấn đề liên quan đến nhân quyền và lao động, bao gồm: quyền tự do ngôn luận và lập hội; tự do tôn giáo hay tín ngưỡng; pháp quyền và cải cách pháp luật; và quyền của các thành viên thuộc nhóm dân số bị thiệt thòi, bao gồm phụ nữ và trẻ em gái, các nhóm dân tộc thiểu số, người LGBTQI+ và người khuyết tật, cũng như các trường hợp cá nhân cần quan tâm.


  NÂNG CAO HỢP TÁC KHÍ HẬU, NĂNG LƯỢNG, MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE

  Khí hậu, năng lượng, môi trường và sức khỏe đều là những yếu tố thiết yếu của một nền kinh tế và xã hội dựa trên đổi mới tập trung vào công nghệ, phát triển mạnh mẽ. Để thúc đẩy tiến bộ trong các lĩnh vực này, Hoa Kỳ đang mở rộng hợp tác với Việt Nam thông qua các dự án và cơ chế mới:

  Nhóm công tác về khí hậu song phương Mỹ – Việt:   Hai nước sẽ thành lập một nhóm công tác mới để điều phối các dự án và sáng kiến
  ​​song phương liên quan đến khí hu nhm tăng cường kh năng thích ng và kh năng phc hi trước tác động ca biến đổi khí hu như Chương trình Thế gii Net Zero.

  Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long:  USAID sẽ khởi động một dự án mới nhằm xây dựng khả năng phục hồi khí hậu cho các nền kinh tế dựa vào nông nghiệp truyền thống ở Đồng bằng sông Cửu Long. Với khoản đầu tư ban đầu là 11,41 triệu USD trong hai năm, tùy thuộc vào sự tham gia của Quốc hội, dự án này sẽ hỗ trợ một khu vực quan trọng sản xuất khoảng một nửa tổng sản lượng lúa gạo của Việt Nam và gần 3/4 sản phẩm trái cây, nuôi trồng thủy sản và thủy sản.

  Mở rộng khả năng lưu trữ năng lượng: Chính phủ Hoa Kỳ phối hợp với AMI AC Renewables, một công ty Việt Nam và Honeywell, một công ty Hoa Kỳ, sẽ triển khai dự án thí điểm mới nhằm phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng pin đầu tiên của Việt Nam tại tỉnh Khánh Hòa. Dự án thí điểm này chứng tỏ việc lưu trữ năng lượng có thể giúp Việt Nam tích hợp nhiều năng lượng tái tạo hơn vào hệ thống điện để đáp ứng các mục tiêu đầy tham vọng về khí hậu.  

  Chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng đa dạng và đảm bảo:   Biên bản ghi nhớ song phương tăng cường hợp tác kỹ thuật để hỗ trợ nỗ lực của Việt Nam trong việc định lượng tài nguyên và tiềm năng kinh tế của các nguyên tố đất hiếm (REE), thu hút đầu tư có chất lượng để phát triển ngành REE tổng hợp và đáp ứng các yêu cầu cao về môi trường, xã hội, và các tiêu chuẩn quản trị.

  Hợp tác về an ninh y tế toàn cầu:  Một loạt hoạt động mới nhằm tăng cường năng lực y tế công cộng cốt lõi của Việt Nam, nâng cao năng lực của các phòng thí nghiệm, cải thiện hệ thống giám sát và nâng cao năng lực Phòng ngừa và Kiểm soát Nhiễm trùng.

  Chăm sóc và điều trị nâng cao cho bệnh ung thư:   Hoa Kỳ dự định mở rộng quan hệ đối tác y tế và học thuật hiện có để đào tạo và cố vấn cho các chuyên gia y tế và giảng viên nhằm tăng cường chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư.

  Khung chính sách về thiết bị y tế:  Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ có kế hoạch tổ chức hội thảo chăm sóc sức khỏe và Phái đoàn thương mại ngược (RTM) của Bộ Y tế Việt Nam nhằm tạo điều kiện tăng cường chia sẻ thông tin về các thực tiễn tốt nhất trong việc đồng bộ hóa một khung pháp lý duy nhất để quản lý tất cả các khía cạnh của thiết bị y tế tại Việt Nam thông qua việc phát triển “Luật về thiết bị y tế” đầu tiên của họ.


  GIẢI QUYẾT CÁC Di SẢN CHIẾN TRANH

  Tranh Hoa Kỳ và Việt Nam đã vượt qua quá khứ khó khăn để trở thành đối tác tin cậy. Tổng thống Biden cam kết với các nhà lãnh đạo chính phủ Việt Nam quyết tâm và sự hợp tác vững chắc của chúng ta trong việc theo đuổi mục tiêu chung nhằm tiếp tục giải quyết các vấn đề di sản chiến tranh.

  Chính phủ Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ thống dựa trên công nghệ để nhận dạng hài cốt từ chiến tranh. Một nỗ lực liên ngành nhằm mở rộng nghiên cứu lưu trữ để giúp xác định vị trí của các cá nhân Việt Nam mất tích hoặc hy sinh, cũng như công nghệ DNA tiên tiến, bao gồm cả việc chuyển giao chuyên môn và thiết bị cho các phòng thí nghiệm Việt Nam. 

  Hoa Kỳ đang mở rộng các nỗ lực sau:

  Thúc đẩy cam kết hoàn thành việc xử lý dioxin tại Biên Hòa: Chính phủ Hoa Kỳ công bố bước tiến mới hướng tới hoàn thành dự án xử lý dioxin tại Khu căn cứ không quân Biên Hòa theo Quy hoạch tổng thể của dự án. Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký một thỏa thuận đối tác song phương sửa đổi, nâng mức trần của thỏa thuận hiện tại từ 183 triệu USD lên 300 triệu USD và mở rộng thỏa thuận để bao gồm việc thực hiện dự án cho đến năm 2028. Với thỏa thuận mở rộng này, Hoa Kỳ có kế hoạch thực hiện dành thêm 55 triệu USD cho Dự án trong năm tới, tùy thuộc vào sự tham gia của Quốc hội, với các khoản đầu tư bổ sung trong tương lai từ cả USAID và Bộ Quốc phòng (DOD).

  Hỗ trợ người khuyết tật:  USAID sẽ mở rộng các chương trình dịch vụ xã hội và y tế thiết yếu hỗ trợ người khuyết tật tại hai tỉnh mới Bạc Liêu và Cà Mau, nâng số tỉnh được hỗ trợ lên 10. Đào tạo khoa học

  cho Văn phòng Tìm kiếm Người mất tích Việt Nam:   Hoa Kỳ tìm kiếm để tăng cường đào tạo khoa học, hỗ trợ và trao đổi công nghệ tại Căn cứ chung Trân Châu Cảng-Hickam ở Hawaii, cũng như tại chỗ ở Hà Nội.

  Các hoạt động về bom mìn chưa nổ (UXO):   Hoa Kỳ sẽ cung cấp thêm 25 triệu USD để tiếp tục các hoạt động rà phá và theo dõi bom mìn cho Trung tâm Mỏ Quốc gia Việt Nam ở miền Trung Việt Nam. Cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với nỗ lực này tổng trị giá hơn 230 triệu USD cho UXO kể từ năm 1993.


  TĂNG CƯỜNG AN NINH CỦA CHÚNG TÔI THÔNG QUA HỢP TÁC TĂNG CƯỜNG

  Để làm sâu sắc thêm sự hợp tác an ninh song phương của chúng ta, Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam cũng sẽ tăng cường an ninh chung của khu vực. Hoa Kỳ công bố các chương trình mới và viện trợ thiết bị trị giá 8,9 triệu USD để nâng cao năng lực của Việt Nam trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia trong khu vực và quốc tế. Các chương trình này bao gồm nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải, an ninh cơ sở cảng, an ninh hàng hóa và xây dựng năng lực của Việt Nam trong việc chống lại hoạt động đánh bắt trái phép, không báo cáo và không theo quy định. Hoa Kỳ và Việt Nam đã tăng cường cam kết song phương về Buôn bán người (TIP) để giải quyết các xu hướng buôn người mới và mới nổi, bao gồm hỗ trợ chống TIP, bóc lột tình dục trẻ em và vấn đề ngày càng gia tăng của các hoạt động lừa đảo trên mạng ở Đông Nam Á. 


  Chúng tôi hoan nghênh sự tiến bộ của các doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam trong việc tiến hành các sáng kiến
  ​​mi và m rng nhm tăng cường thương mi gia hai nước. Mt s ví d bao gm:

  Mở rộng thương mại trong ngành hàng không:   Boeing và Vietnam Airlines sẽ ký chấp nhận đề xuất trị giá hàng tỷ đô la để mua 50 máy bay Boeing 737 MAX. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước bằng cách hỗ trợ việc làm trong ngành sản xuất của Hoa Kỳ và cung cấp máy bay đẳng cấp thế giới để hỗ trợ Ngành du lịch và lữ hành của Việt Nam đang phát triển khi họ khao khát trở thành một trung tâm hàng không hàng đầu. Thỏa thuận này sẽ hỗ trợ hơn 33.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp trên khắp nước Mỹ.

  Tăng cường chuỗi cung ứng chất bán dẫn:  Amkor Technology có trụ sở tại Arizona sẽ công bố bắt đầu hoạt động tại nhà máy hiện đại ở tỉnh Bắc Ninh vào tháng 10 năm 2023. Tổng vốn đầu tư cho dự án là 1,6 tỷ USD. Synopsys có trụ sở tại California đang triển khai một trung tâm ươm tạo và thiết kế chất bán dẫn phối hợp với Khu công nghệ cao Sài Gòn. Marvell có trụ sở tại California sẽ công bố sẽ thành lập một trung tâm thiết kế chất bán dẫn đẳng cấp thế giới tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  Tăng cường hợp tác công nghệ: Microsoft và Trusting Social sẽ công bố thỏa thuận phát triển giải pháp tổng thể dựa trên AI phù hợp với Việt Nam và các thị trường mới nổi. NVIDIA đang hợp tác với FPT, Viettel và VinGroup để triển khai AI trong các ngành đám mây, ô tô và chăm sóc sức khỏe. Meta Platforms và Trung tâm Đổi mới Quốc gia Việt Nam sẽ công bố Thử thách Đổi mới Việt Nam, một chương trình nhằm thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  Đẩy mạnh Du lịch, Vận tải, Du lịch:  VinFast tiếp tục tiến hành xây dựng cơ sở sản xuất xe điện (EV) trị giá 4 tỷ USD ở Bắc Carolina. 3M ký kết thỏa thuận với Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam nhằm cải thiện an toàn giao thông. Nobu Hospitality có trụ sở tại New York sẽ công bố hợp tác với Viet Capital Real Estate (CVRE) để đưa khách sạn, khu dân cư và nhà hàng Nobu đầu tiên đến Việt Nam. 

  Tăng cường cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng chiến lược:   Nhà điều hành cảng SSA Marine có trụ sở tại Seattle và công ty tư nhân Việt Nam Gemadept sẽ công bố ý định hợp tác trong các dự án cảng chiến lược ở miền Nam Việt Nam, bao gồm cả lợi ích chung trong việc phát triển Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ trị giá 6,7 tỷ USD được đề xuất.

  Thúc đẩy khả năng phục hồi khí hậu và đổi mới: Công ty nuôi trồng thủy sản Australis có trụ sở tại Massachusetts sẽ ký Biên bản ghi nhớ với tỉnh Khánh Hòa để đầu tư thêm 100 triệu USD nhằm mở rộng hoạt động nuôi trồng thủy sản bền vững tại Vịnh Vân Phong.

  Tăng cường dịch vụ tài chính và thị trường vốn:   United Beacon Asia Media sẽ ra mắt số đầu tiên của Bloomberg BusinessWeek Vietnam vào tháng 10 năm 2023. VNG đã nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng trên Nasdaq, đại diện cho công ty công nghệ Việt Nam đầu tiên niêm yết tại Hoa Kỳ và là một của một số công ty Việt Nam đang tìm cách tiếp cận thị trường vốn Hoa Kỳ để thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới. Crane Money đã ký Biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH Q&T Hi-Tech Polymer có trụ sở tại Việt Nam để giúp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đảm bảo an toàn cho thế hệ tiền giấy ngân hàng tiếp theo của Việt Nam.

  ###


  Phát biểu của Tổng thống Biden và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Đảng Cộng sản Việt Nam trước cuộc gặp song phương 

  Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
  Hà Nội, Việt Nam

  6:33 chiều CNTT

  TỔNG BÍ THƯ N P TRỌNG: (Như đã dịch.) (Không nghe được.) Thưa Ngài Joe Biden, Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, thưa các đại biểu Hoa Kỳ.

  Lời đầu tiên, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới Ngài Chủ tịch nước và phái đoàn của Ngài tới Việt Nam.

  TỔNG THỐNG BIDEN: Cảm ơn bạn.

  TỔNG BÍ THƯ TRỌNG: (Như được dịch.) Đây là một dịp thú vị và ý nghĩa để tôi được gặp lại ngài nhân dịp hai nước kỷ niệm 10 năm Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.

  Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm và hỗ trợ mà các bạn đã dành cho mối quan hệ song phương của chúng ta ở các cấp độ khác nhau trong những năm qua. Cho đến ngày nay, tôi vẫn còn nhớ rõ những kỷ niệm đẹp về những cuộc thảo luận chân thành và thẳng thắn mà chúng ta đã có trong buổi chiêu đãi mà các bạn tổ chức khi tôi đến thăm Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2015, và tôi cũng đánh giá cao những trao đổi mà chúng ta đã có kể từ ngày đó đến nay. Hôm nay.

  Tôi cũng muốn cảm ơn bạn vì lá thư vào tháng 6 năm nay mời tôi trở lại thăm Mỹ một lần nữa.

  Vậy là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ở Mỹ, trong chuyến thăm Mỹ của tôi – kể từ ngày đó, các bạn chưa có dịp sang thăm Việt Nam. Vì vậy, tôi rất vui mừng được chào đón bạn đến đây ngày hôm nay để chúng ta có thể thảo luận trước ở đây.

  Và tôi vẫn còn nhớ rất rõ hình dáng của ngài, thưa Tổng thống, khi chúng ta gặp nhau ở Mỹ lần trước. (Cười.) Nhưng hôm nay và khi tôi gặp lại bạn, bạn chưa già đi một ngày. Và tôi có thể nói rằng, trông bạn thậm chí còn đẹp hơn trước. (Cười.)

  Tôi sẽ nói rằng mọi đặc điểm của ông, thưa Tổng thống, đều rất tôn trọng hình ảnh của ông. Bản thân tôi cũng có mái tóc bạc, nhưng dường như tôi không thể tái tạo lại được (không nghe được). (Cười.)

  Và như tôi đã đề cập, hôm nay tôi rất may mắn được chào đón các bạn đến trụ sở chính của Việt Nam (không nghe được) để đón tiếp các bạn, vị khách quý nhất trước chúng ta ngày hôm nay. Như các bạn thấy ở đây, chúng tôi có tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, và cách trang trí vẫn như lần trước chúng tôi chào đón các bạn rất thân mật.

  Chuyến viếng thăm Việt Nam hôm nay của Ngài có tầm quan trọng lớn lao. Đây là cơ hội tuyệt vời để Lãnh đạo hai nước trao đổi quan điểm về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế liên quan mà nhân dân hai nước cùng quan tâm, nhằm duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

  Quý vị và đoàn cũng sẽ có cơ hội tận mắt chứng kiến ​​đất nước, con người Vit Nam và tri nghim nn văn hóa, lch s lâu đời, nhng cuc ci cách không ngng (không nghe được) và nhng con người chân cht, nhân hu luôn (không nghe được) để cng c hơn na mi quan h hu ngh gia h vi nhng người khác.

  Và điều này làm tôi nhớ đến câu thơ được viết bởi nhà thơ vĩ đại người Ireland, William Yeats, “Hãy nghĩ xem vinh quang của con người bắt đầu và kết thúc ở đâu, và nói rằng vinh quang của tôi là tôi có những người bạn như vậy.”

  Thưa Ngài Tổng thống, chúc chuyến thăm Việt Nam của Ngài thành công tốt đẹp.

  Đó là phần mở đầu khá dài và bây giờ tôi muốn chuyển lại phần phát biểu cho ngài, thưa ngài Tổng thống.

  TỔNG THỐNG BIDEN: Vâng, cảm ơn Tổng thư ký rất nhiều. Tôi sẽ lâu gấp đôi. (Cười.)

  Thật sự tuyệt vời khi được gặp lại bạn. Và người bạn rất thân của tôi, Thượng nghị sĩ John Kerry – Bộ trưởng Kerry, bạn của tôi, sẽ nói với bạn, những đồng nghiệp của tôi tại Thượng viện Hoa Kỳ – trong suốt những năm chúng tôi phục vụ cùng nhau – đã từng trêu chọc tôi vì tôi luôn trích dẫn các nhà thơ Ireland.

  Họ nghĩ tôi trích dẫn các nhà thơ Ireland vì tôi là người Ireland. Đó không phải là lý do. Tôi trích dẫn họ vì họ là những nhà thơ giỏi nhất thế giới. (Cười.)

  Thật tuyệt vời khi được gặp lại ngài, Tổng thư ký. Đã gần tám năm rưỡi kể từ khi tôi gặp bạn. Và được cùng các bạn đến Hà Nội là một vinh dự lớn lao đối với cá nhân tôi.

  Tôi cho rằng Việt Nam và Hoa Kỳ là những đối tác quan trọng vào thời điểm rất quan trọng đối với lịch sử thế giới.

  Bạn bè và đồng nghiệp của tôi có lẽ đã mệt mỏi khi nghe tôi nói điều này, nhưng tôi tin rằng chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng trong lịch sử thế giới, nơi mà những quyết định mà chúng ta đưa ra trong 3, 4 hoặc 5 năm tới sẽ định hướng cho thế giới. thế giới trong vòng 25 đến 50 năm tới. Và tôi nghĩ chúng ta có những cơ hội to lớn khi thế giới thay đổi để khiến nó trở nên tốt đẹp hơn.

  Và Việt Nam và Hoa Kỳ là những đối tác quan trọng vào thời điểm rất quan trọng này. Tôi không nói điều đó vì lịch sự; Tôi nói điều đó bởi vì tôi muốn nói điều đó từ tận đáy lòng mình.

  Cùng nhau, chúng ta đang theo dõi một loạt thách thức — từ việc đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đến củng cố chuỗi cung ứng của chúng ta, đến nắm bắt các cơ hội như biến đổi khí hậu, v.v.

  Nhưng các quốc gia của chúng ta không chỉ đoàn kết bởi những thách thức mà chúng ta phải đối mặt, chúng ta còn đoàn kết bởi những khát vọng của người dân chúng ta, những khát vọng mà họ cùng nhau chia sẻ – thế hệ người Mỹ gốc Việt đang trưởng thành và – cũng chia sẻ quan điểm đó – khát vọng cho sự nghiệp tương lai hòa bình hơn, thịnh vượng hơn và an ninh tốt hơn. Và tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được điều đó.

  Vì vậy, thưa ngài Tổng thư ký, tôi — tôi muốn cảm ơn ngài đã mời tôi đến đây, bởi vì tôi nghĩ đây có thể là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên hợp tác và lợi ích lớn hơn nữa, không chỉ cho Hoa Kỳ và Việt Nam mà cho toàn thể Ấn Độ. – Thái Bình Dương, toàn bộ thế giới.

  Tôi xin lỗi vì phải nói quá dài, nhưng tôi thực sự mong đợi cuộc gặp của chúng ta hôm nay, đặt chúng ta trên con đường hợp tác cùng nhau để xây dựng một tương lai mà tất cả mọi người của chúng ta đều xứng đáng có được. Và tôi nghĩ chúng ta có thể làm được (không nghe được).

  Cảm ơn ông một lần nữa.


  6:47 chiều CNTT

  Toàn văn cuộc gặp của Tổng thống Biden với Tổng thống Võ Văn Thưởng của Việt Nam 

  Tổng thống Joseph R. Biden, Jr. và Tổng thống Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp chính thức và tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, Việt Nam. Tổng thống Biden và Tổng thống Thương đã thảo luận về quan hệ kinh doanh, kinh tế và tham vọng của Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Hai bên thảo luận các vấn đề hợp tác trong hợp tác công nghệ và kế hoạch chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam theo Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Họ cũng nói về công việc đang diễn ra trong các cuộc đàm phán về Khung kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF) và tầm quan trọng của việc đạt được kết quả tích cực kịp thời cho Hội nghị các nhà lãnh đạo Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11. Tổng thống Biden mong được gặp lại Tổng thống Thương khi ông chủ trì APEC tại San Francisco vào cuối năm nay. 

  Toàn văn cuộc gặp của Tổng thống Biden với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Việt Nam 

  Tổng thống Joseph R. Biden, Jr. và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hôm nay đã gặp nhau trong bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Quốc hội ở Hà Nội, Việt Nam. Tổng thống Biden và Chủ tịch Huế đã thảo luận về ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm này đối với mối quan hệ song phương và các cơ hội hợp tác trong tương lai theo quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mới. Họ cũng nói về tầm quan trọng của mối quan hệ giữa nhân dân với nhân dân và vai trò quan trọng mà nỗ lực chung, không mệt mỏi của chúng ta nhằm giải quyết các vấn đề di sản chiến tranh đau thương đã đóng góp vào việc xây dựng niềm tin và sự hiểu biết mà giờ đây đã trở thành nền tảng cho mối quan hệ đối tác trong tương lai của chúng ta. Họ quan sát các cựu chiến binh của cả hai nước trao đổi các hiện vật thời chiến và thảo luận về tầm quan trọng của công việc tiếp tục này. 

  Toàn văn cuộc gặp của Tổng thống Biden với Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam 

  Tổng thống Joseph R. Biden, Jr. và Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam hôm nay đã gặp nhau tại Văn phòng Chính phủ ở Hà Nội, Việt Nam. Tổng thống Biden và Thủ tướng Chính phủ đã thảo luận về Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam mới và công bố Quan hệ Đối tác Bán dẫn Hoa Kỳ-Việt Nam. Tổng thống Biden và Bộ trưởng Blinken cũng đã triệu tập Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư và Đổi mới Hoa Kỳ-Việt Nam với các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam – cùng với Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng – để thảo luận về các ưu tiên mở rộng hợp tác kinh tế và công nghệ, bao gồm cả đầu tư của Việt Nam vào Hoa Kỳ. Tổng thống và Thủ tướng cũng hoan nghênh thỏa thuận mang tính bước ngoặt giữa Boeing và Vietnam Airlines trị giá 7,8 tỷ USD sẽ hỗ trợ hơn 30.000 việc làm tại Hoa Kỳ. 

  Không có nhận xét nào