Header Ads

 • Breaking News

  Hội Nghị Thượng Đỉnh Dân Chủ toàn thế giới năm 2024 tại Nam Hàn

  https://yt3.ggpht.com/0EoVys_9rb0ZoM-BvAflpvACmN20yt82o3yPt__Ko_LYnkl50DuNEJ_IkuF7bI9LAKv8qL67=s48-c-k-c0x00ffffff-no-rj

  TTVNHTD 

  DIỄN ĐÀN DÂN CHỦ VIỆT NAM - Summit for Democracy III 2024, Seoul, South Korea - Sponsored by: Alliance for Democracy (Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam) by Destiny Nguyễn & Võ Thành Nhân http://vietwdcradio.com/

  https://www.baoquocdan.org/2024/04/hoi-nghi-thuong-inh-2024-tai-nam-han.html

  DIỄN ĐÀN DÂN CHỦ VIỆT NAM - Summit for Democracy III 2024, Seoul, South Korea 

   Sponsored by: Alliance for Democracy (Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam) 

  by Destiny Nguyễn & Võ Thành Nhân

  Vai trò của Liên minh Dân chủ Nhân quyền cho Việt Nam?
  2006.10.17

  Gia Minh, phóng viên đài RFA

  Vào ngày 16 tháng 10 vừa qua, tuyên bố thành lập Liên Minh các Lực lượng Dân tộc Đấu tranh vì Tự Do, Dân chủ và Nhân quyền cho Việt Nam được công bố. 

  SOURCE:

  https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/AllianceOfNationalForcesForFreedom_GMinh-20061017.html

  https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/home


  .


  Không có nhận xét nào