Header Ads

 • Breaking News

  VIỆT NAM VÀ KINH TẾ PHI THỊ TRƯỜNG

   

  Alliance for Vietnam’s Democracy xin hân hạnh kính mời quý vị tham dự cuộc hội thảo trực tuyến 

  VIỆT NAM VÀ KINH TẾ PHI THỊ TRƯỜNG 

  Diễn Giả

  TS. Nguyễn Văn Chữ

  Associate Professor of Economics, University of Houston-Downtown 

  Điều Hợp

  LS. Nguyễn Linh 

  Thời Gian

  9:00 – 10:00 Sáng | Thứ Tư Ngày 10 Tháng 7, 2024 

  Link Để Ghi Danh Tham Dự

  https://bit.ly/VNNME  Không có nhận xét nào