Header Ads

 • Breaking News

  Bộ Công an điều tra 3 tập đoàn nhà nước vi phạm quản lý sử dụng đất đai

  Thanh tra Chính phủ Việt Nam ngày 18/2 thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai tại 3 tập đoàn, tổng công ty có nhà đất thuộc quyền sở hữu Nhà nước. Hồ sơ liên quan được chuyển sang Bộ Công an điều tra.

  Bộ Công an điều tra 3 tập đoàn nhà nước vi phạm quản lý sử dụng đất đai

  Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin cho biết 3 tập đoàn, tổng công ty bị điều tra bao gồm Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp và Tổng công ty Chè Việt Nam thời kỳ từ 1/1/2010 đến 31/12/2017.

  Theo kết luận thanh tra, đến cuối năm 2017, Tổng Công ty cao su Việt Nam và Tổng Công ty lâm nghiệp Việt Nam có 842 cơ sở nhà, đất thuộc quyền sở hữu nhà nước thuộc diện phải xử lý và sắp xếp lại. Trong đó, Tổng Công ty Cao su Việt Nam có 759 cơ sở nhưng mới có 43 cở sở được xử lý. Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam có 83 cơ sở nhưng chỉ có 7 cơ sở được xử lý.

  Cơ quan thanh tra xác định, một số cơ sở mặt bằng vị trí đắc địa tại TPHCM và Hà Nội được các tập đoàn cho thuê một phần diện tích làm văn phòng và để xảy ra tình trạng lấn chiếm hoặc không sử dụng, gây lãng phí và chưa phù hợp quy định của Luật Đất Đai năm 2013.

  Tổng công ty Chè Việt Nam đưa 12 khu đất để góp vốn liên doanh, liên kết tại TPHCM và Hà Nội cho thuê lại đất không đúng quy định, thoái vốn không thông qua đấu giá, vi phạm quy định nghị định của Chính phủ.

  https://www.rfa.org/

  Không có nhận xét nào